Ny pulje for huss

Ny pulje for husstandsvindmøller åbner den 3. maj 2017

Den 3. maj 2017 er det igen muligt at søge om støtte til overskydende strøm fra husstandsvindmøller.

OBS: Nyhed opdateret 28.4.2017 med link til ansøgningsvejledning og ansøgningsblanketter.

Fra den 3. maj 2017 til og med den 14. juni 2017 er det igen muligt at søge om støtte til overskydende elektricitet fra husstandsvindmøller. Puljen er på 1 MW.

Folketinget har besluttet at støtte grøn elproduktion. For ejere af husstandsvindmøller er 1MW-puljen det eneste sted, man kan søge om støtte.

Kravene til ansøgningen er netop blevet fastsat i en nettilslutningsbekendtgørelse. Da kravene nu er fastsat, har Energinet nu offentliggjort ansøgningsvejledning og ansøgningsblanketter .

Købsaftale
Der kan kun opnås støtte til husstandsvindmøller, som endnu ikke er etableret. Det betyder, at du skal søge om tilsagn om støtte, før projektet er påbegyndt.
Som ansøger skal du have indgået en købsaftale, der er betinget af opnåelse af tilsagn om støtte. Det vil sige, at det skal være muligt for dig, som køber, at komme ud af aftalen, såfremt du ikke får del i puljen.

Ingen håndværkerfradrag
Derudover skal du være opmærksom på, at det ikke er muligt at opnå støtte, hvis du har modtaget eller har tænkt dig at modtage anden offentlig støtte. Det betyder f.eks., at du ikke kan modtage støtte samtidig med, at du gør brug af håndværkerfradraget.

Nyt krav for virksomheder
I den nettilslutningsbekendtgørelse, der netop er trådt i kraft, er der en regel, som virksomheder, der ønsker at søge, skal være særlig opmærksom på.
En ny betingelse i bekendtgørelsen siger, at alle virksomheder skal bekræfte, at de ikke har modtaget et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere endelig afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked.
Såfremt en virksomhed har modtaget et sådant krav, skal tilbagebetalingskravet være efterkommet fuldt ud, og dette skal bekræftes af virksomheden. Denne nye betingelse omfatter alle, der søger med CVR-nr.

Ansøg fra 3. maj
Ansøgningsproceduren åbner 3. maj. Det er ikke muligt at sende sin ansøgning før. Ansøgninger, som Energinet modtager før 3. maj, er ikke gyldige ansøgninger.

Mange ansøgninger giver lodtrækning
Energinet behandler ansøgningerne i den rækkefølge, vi modtager dem. Hvis vi modtager ansøg-ninger, som samlet overstiger 1 MW, trækker vi lod blandt de fyldestgørende ansøgninger, vi har modtaget den dag, puljen overstiges.

Vigtigt: Udfyld ansøgning omhyggeligt
Det er vigtigt, at ansøgninger udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan komme i be-tragtning. Ansøgninger, der ikke er fyldestgørende, kommer først i betragtning, når de manglende oplysninger er indsendt og ansøgningen dermed fyldestgørende.

kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.