Indsamling af nordisk utilgængelighedsdata fra markedsaktørerne

Publiceret d. 14.11.2017 09.30
De nordiske TSOer forbereder at implementere et nyt system til indsamling af nordiske data for utilgængelig kapacitet til offentliggørelse på ENTSO-Es Transparensplatform (”TP”). Systemet er planlagt til at gå i drift fra marts 2018.

Den lovgivningsmæssige baggrund for dataindsamlingen og offentliggørelsen af utilgængelighedsdata er defineret i Reg EU 543/2013, Transparensforordningen. Reguleringen kræver, at markedsaktørerne sender data vedrørende utilgængelig kapacitet for produktion, transmission og forbrug til TSOen, og at TSOen indsamler og indsender disse data til ENTSO-Es TP. Derudover kræver Reg EU 1227/2011, REMIT offentliggørelse af ”inside information”, herunder data vedrørende utilgængelighed.

 

På nuværende tidspunkt kan de nordiske markedsaktører opfylde deres forpligtigelse under både REMIT og Transparensforordningen ved at indsende deres utilgængelighedsdata til Nord Pools UMM System, da Nord Pool videresender dataene til ENTSO-Es TP på vegne af TSOerne.

 

Når flere børser (”NEMOer” som defineret i CACM – Reg EU 2015/1222) er operationelle i Norden, sikrer den nuværende løsning ikke, at alle data indsamles, og en ny løsning skal derfor implementeres.

 

De nordiske TSOer har derfor indgået en aftale med Unicorn System A.S, om implementering og drift af et nyt system, kaldet Nordic Unavailability Collection System (”NUCS”).

 

For markedsaktørerne har ændringen følgende påvirkning:

  • Utilgængelighedsdata ≥ 100 MW skal indsendes til NUCS til offentliggørelse på ENTSO-Es TP.

  • Utilgængelighedsdata < 100 MW kan også indsendes til NUCS, for i det tilfælde også at blive offentliggjort.

  • Indsendelse af data kan enten ske manuelt via et web-interface eller ved brug af API, som vil lette integrationen med andre it-systemer.

  • Der vil være mulighed for markedsaktørerne og andre interesserede parter at få adgang til de indsamlede nordiske utilgængelighedsdata via NUCS.

  • NUCS vil kunne opfylde markedsaktørernes publiceringskrav under REMIT.

Implementeringen af projektet udføres af Statnett på vegne af de nordisk TSOer. Projektet startede i oktober 2017 og færdiggørelsen er planlagt til marts 2018.

 

For spørgsmål kontakt venligst: unavailability@statnett.no.