vindmller ole c
Foto: Ole Christiansen

Energinet vil ansøge om midlertidig strategisk reserve i Østdanmark

For at sikre fortsat høj forsyningssikkerhed i Østdanmark vil Energinet gå i dialog med de danske energimyndigheder om muligheden for at ansøge EU-Kommissionen om godkendelse af en midlertidig strategisk reserve i Østdanmark.

Den grønne omstilling med mere vind, sol mv. betyder, at traditionelle kraftværker leverer mindre el og flere lukker, samtidig med at elforbruget stiger. Energinets beregninger i "Redegørelse for Elforsyningssikkerhed" viser i forlængelse heraf, at effekttilstrækkeligheden i Østdanmark frem mod 2030 er faldende.

Det betyder, at risikoen for, at systemet ikke kan levere den efterspurgte el, stiger.

I forhold til det nuværende niveau vil der være tale om ca. en fordobling af risikoen frem mod 2025 og en flerdobling frem mod 2030, hvis der ikke iværksættes nye tiltag. Dog fra en meget lav risiko, således at en forbrugers efterspørgsel efter el kan dækkes af produktionskapacitet i ca. 99,992% af tiden i 2030 mod ca. 99,999% af tiden i dag.

Midlertidig strategisk reserve

Energinets udgangspunkt er, at markedsløsninger, som er understøttet af robust infrastruktur og uden nationale særordninger, er den bedste og mest effektive måde til at sikre elforsyningssikkerheden.

Indtil effekten af igangværende markedsreformer og øget regionalt samarbejde er slået helt igennem, kan det dog være nødvendigt at understøtte forsyningssikkerheden på anden måde.

Energinet vil derfor nu gå i dialog med de danske energimyndigheder om muligheden for at ansøge EU-Kommissionen om en midlertidig strategisk reserve. En strategisk reserve vil sikre effekttilstrækkeligheden, hvis der opstår særligt kritiske situationer, hvor udbud af strøm og forbrugernes efterspørgsel ikke kan mødes. En strategisk reserve kan fx bestå af elproduktionsanlæg, der står som backup til særligt pressede forsyningssituationer eller forbrugere, der tilbyder at afkoble deres forbrug mod kompensation.

Samfundsøkonomisk bedste løsning

Energinet har analyseret en række løsninger, bl.a. etablering af yderligere elforbindelser mellem Vest- og Østdanmark. Konklusionen er, at en midlertidig strategisk reserve i Østdanmark på nuværende tidspunkt er den samfundsøkonomiske bedste løsning, da det er et fleksibelt og skalerbart tiltag. Den præcise størrelse og timing af en strategisk reserve vil første blive fastlagt senere i dialog med myndigheder og interessenter.

Implementering af en strategisk reserve udelukker ikke, at det på et senere tidspunkt kan vise sig attraktivt med stærkere elforbindelser til Østdanmark fx fra Vestdanmark. Energinets beregninger viser imidlertid, at det stadig er den samfundsøkonomiske mest optimale løsning at implementere en midlertidig strategisk reserve og så først senere udbygge infrastrukturen, hvis ikke markedsreformerne får den forventede effekt.

Markedet tager over

En strategisk reserve vil dermed kunne understøtte forsyningssikkerheden i overgangen mod et elsystem baseret på mere og mere fluktuerende vedvarende energi, hvor nye markedsmodeller skal sikre den nødvendige fleksibilitet til at sikre en robust forsyning.

- Energinet ser et behov for at understøtte elforsyningen i Østdanmark i en overgangsperiode. Vi vil derfor nu starte en dialog om implementering af en strategisk reserve med de danske myndigheder og EU-Kommissionen. En midlertidig strategisk reserve understøtter forsyningen, samtidig med at den skaber rum for nye forretningsmodeller i elmarkedet, der effektivt kan sikre forsyningssikkerheden på længere sigt, siger Søren Dupont Kristensen, administrerende direktør i Energinet Elsystemansvar.

Du finder beslutningsgrundlaget bag forslaget om en strategisk reserve her.

Læs også: "Sikring af effektbalancen i Østdanmark - ekstern kvalitetssikring"

Kontakt

BAGGRUND

Energinet var i 2015 sammen med danske myndigheder i dialog med EU-Kommissionen om etablering af en strategisk reserve i Danmark. På daværende tidspunkt mente EU-Kommissionen, at en strategisk reserve kunne være i strid med statsstøttereglerne. Derfor annullerede Energinet et igangværende udbud.
I februar 2018 godkendte EU-Kommissionen dog midlertidige strategiske reserver i Tyskland og Belgien, og på den baggrund vil Energinet genoptage dialogen med EU-Kommissionen.

 

Læs i øvrigt Energinets selskab for Elsystemansvars strategi her.


Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.