Ny analyse: Store elektrolyseanlæg til vind- og solenergi kan komme hurtigere end ventet

Udbygningen af vind- og solenergi skaber behov for at udnytte den grønne energi på nye måder – også når vinden blæser meget. En perspektivrig mulighed kan være PtX-anlæg, hvor grøn strøm via elektrolyse laves til brint eller forædles til andre brændstoffer. Den slags anlæg kan sprede sig hurtigere end hidtil antaget, viser en ny analyse fra Energinet, der også udpeger muligheder og barrierer for udviklingen.

Læs den nye analyse PtX i Danmark før 2030 på linket her

 

Konverteringen af grøn strøm til brint eller videre til andre produkter som for eksempel gas, metanol og ammoniak har en række fordele. Teknikken kan hjælpe med at nedbringe CO2-udledningen fra sektorer som tung transport og industri. Det er billigere at lagre og transportere den grønne energi, når den er konverteret fra elektroner til molekyler. Da konverteringsprocessen kan køre meget fleksibelt, er den også med til at øge værdien af vind og sol på tidspunkter, hvor der er rigeligt af den.

 

Energinet har længe set PtX som en vigtig byggeklods i et energisystem baseret på vedvarende energi, og analysen ”Systemperspektiv 2035” fra marts 2018 indeholder omfattende analyser af det langsigtede potentiale for PtX i Danmark set i et elsystemperspektiv.

 

Flere aktører ser på PtX

Det seneste år har en række aktører i Danmark dog vist interesse for PtX-projekter i Danmark allerede i løbet af 2020’erne, og derfor ser den nye analyse på, om PtX også før 2030 vil kunne få en betydelig udbredelse i Danmark.

 

- Den nye analyse peger på, at udviklingen med PtX ser ud til at kunne komme endnu hurtigere, end vi tidligere har forventet. En række tendenser i energisektoren gør, at udbygning med PtX kan begynde at accelerere i løbet af en kortere årrække: Vi har de seneste år set et større fald i priserne på vedvarende elproduktion. Elektrolyseteknologien er så småt begyndt at skalere op med betydelige prisfald til følge, og samtidig er der en stigende efterspørgsel efter grønne brændstoffer til blandt andet industri- og transportsektoren, siger Carsten Vittrup, energistrategisk rådgiver, Energinet.

 

Billede: Eksempel på elektrolyseanlæg fra HyBalance i Hobro. (Foto: Maria Tuxen Hedegaard)   

 

 PtX og sektorkobling er vigtige byggesten i grøn omstilling

Udbredelsen af PtX-anlæg kan være med til at optimere udnyttelsen af den eksisterende elinfrastruktur, fordi elektrolyseanlæggene kan skrue op og ned for elforbruget alt efter, hvor meget grøn strøm, der er til rådighed. På den måde kan elnettet nemmere balanceres, og vind og sol bedre integreres, uden at større mængder grøn energi går til spilde . Analysen ”PtX i Danmark før 2030” kigger også på barrierer for udbredelsen af elektrolyseanlæg og giver dermed et fingerpeg om, hvilke indsatser Energinet bør tage hul på for at gøre el- og gassystemet klar til udviklingen.

 

- PtX og sektorkobling er uden tvivl vigtige byggesten i den næste vanskelige fase af den grønne omstilling, hvor vi skal op på 100 pct. grøn energi i elsystemet. Derfor er det vigtigt for Energinet som systemansvarlig rettidigt at kunne iværksætte de rette initiativer for at imødekomme udviklingen. Det kan både være i form af tværgående langsigtet netplanlægning og udvikling af fleksible markedsrammer, siger Hanne Storm Edlefsen, områdeleder for Strategisk Planlægning i Energinet Elsystemansvar.

 

Find Systemperspektiv 2035 på linket her

 

 

 

Kontakt

PtX – den fleksible byggeklods til fremtidens vedvarende energisystem

Power-to-X, forkortet PtX, er en samlet betegnelse for forædlingsprocesser, hvor vedvarende elproduktion via elektrolyse forædles til brint, syntetiske brændstoffer eller syntetiske kemikalier.
PtX-produkter kan for eksempel være:

Brint: Kan bruges direkte til varme og elproduktion, i transportsektoren og som kemisk råvare. En mindre iblanding i naturgasnettet kan også være muligt. Brinten fremstilles ved elektrolyse af vand, hvilket er et fælles, første procestrin for fremstilling af de nedenstående PtX-produkter.         

Syntetisk metan: Kan tilføres direkte i naturgasnettet og benyttes til samme formål som naturgas. Produktion kræver en CO2-kilde. Processen er ofte benævnt Power-to-Gas (PtG).

Syntetiske flydende brændstoffer som metanol, benzin, kerosin (jetbrændstof), diesel og gasolie: Kan benyttes til samme formål som de tilsvarende fossile olieprodukter. Produktion kræver en CO2-kilde. Processen benævnes af og til som Power-to-Liquids (PtL).

Ammoniak. Grundbestanddel i kunstgødning: Kan bruges som energibærer for brint eller direkte som brændstof. Produktion kræver ikke en CO2-kilde, men blot nitrogen/kvælstof direkte hentet fra luften. Siden indførelse af CO2-reduktionsmål for international søfart i 2018 er der kommet stort momentum fra store aktører for at udvikle elektrolysebaseret ammoniak som et CO2-frit drivmiddel til søfart.

Sektorkobling

Sektorkobling dækker over koblingen mellem forskellige energisektorer med henblik på at skabe mere effektive, fleksible eller grønne løsninger.

Det store fokus på sektorkobling i dag, går især på elektrificeringsvinklen – hvordan vedvarende, rigelig og billig elproduktion fra f.eks. vind og sol kan udnyttes i andre sektorer.

Eksempler på sektorkobling / elektrificering:

 

El til varme og termiske lagre: Allerede i dag er det ofte økonomisk effektivt at konvertere el til varme/køling fx med varmepumper. Termisk lagring, fx i fjernvarme, giver et meget fleksibelt elforbrug og kan rentabelt lagres i længere tid.

 

El til transport: Elmotorer er emissionsfri og langt mere effektive end forbrændingsmotorer. El direkte til transport forventes at få stor udbredelse til især let transport, men måske også i nogen grad til tung transport, færgefart og kort-distance luftfart.

 

Power-to-X (PtX) – el til højværdi produkter: PtX er en fælles betegnelse for el omdannet til molekyler. El kan via elektrolyse omdannes til brint, som kan anvendes direkte eller opgraderes videre til brændstoffer, ammoniak, plast mv. Når der benyttes VE-el til PtX fås et grønt produkt, der direkte kan erstatte de fossile alternativer. 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.