Rapport viser miljøpåvirkning fra dansk el- og kraftvarmeproduktion i 2018

Energinet Elsystemansvar har offentliggjort Miljørapport 2019, hvori der i overens-stemmelse med Lov om elforsyning (LBK nr. 840 af 15 august 2019) er redegjort for de væsentligste miljøforhold fra dansk el- og kraftvarmeproduktion i 2018.

Miljørapport 2019 indeholder en status for 2018, som er baseret på miljødeklarationen for el 2018 og viser bl.a., at der er sket et fald i termisk kapaci-tet på godt 100 MW og en stigning i VE-kapacitet på knap 700 MW fra 2017 til 2018. Alligevel er den termiske produktion steget, og produktionen fra vindmøller faldet - med en øget nettoimport til følge. 

Ifølge rapporten har brændselsforbruget været nogenlunde konstant siden 2016 og ventes at være det indtil 2028 på trods af stigende elforbrug i det danske samfund. Nyt elforbrug ventes altså at blive dækket af produktion fra de nye VE-anlæg, der installeres de kommende år. Alt i alt, ventes produktionen af el i Danmark fortsat at blive grønnere, især fordi en større og større del af strømmen produceres fra vind og sol. 

Brændselsmixet er vanskeligt at forudsige, da det påvirkes af fx priser og politiske rammevilkår. 
 
Rapporten indeholder en prognose for årene frem til 2028, som er baseret på modelberegninger foretaget i Energinet Elsystemansvars simuleringsværktøj, Sifre, som i detaljer simulerer det danske el- og varmesystem. Data til modelberegninger stammer fra Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2018.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.