Nyt linjeforslag fra Energinet generer færre borgere

På baggrund af input fra de borgere, der bor inden for projektområdet, opdaterer Energinet nu den nordlige strækning af Vestkystforbindelsen 13 steder. Halvdelen af strækningen ændrer sig efter det nye forslag.

Opdateret sprogligt 26/11.

Det er blevet til en ny linjeføring på 400 kV-masteforbindelse mellem Idomlund ved Holstebro og Endrup ved Bramming efter input fra borgerne langs den foreslåede nordlige strækning på linjen.

I september skrev Energinet til alle 1.900 borgere i det projektområde, som den nye elforbindelse mellem Idomlund og grænsen skal placeres indenfor, og opfordrede dem til at sende bemærkninger til forslaget til linjeføring. Samtidig inviterede Energi-net de borgere, der kunne blive særligt påvirket af linjeføringen, til dialogmøder. 

Det har 350 borgere gjort, og det er med baggrund i de kommentarer, at den nye linje i dag bliver lagt frem. 

Ønsker om overtagelsestilbud imødekommes
225 kommentarer relaterer sig til strækningen Endrup-Idomlund, som er den strækning, der nu i første omgang er blevet justeret. Den sydgående stræknings justerede linjeføring meldes ud i januar 2020.

En gruppe lodsejere har fået tilgodeset deres ønske om at få masterne tættere på deres bolig – inden for 80 meter til nærmeste ledning - for på den måde at opnå et købstilbud fra Energinet. Det indebærer, at der i det nye forslag er 48 husstande inden for de 80 meter, mens der i det første forslag var 41 husstande.

Der er med det nye forslag 165 husstande beliggende i afstanden mellem 80 og 280 meter fra den nærmest ledning. I det første forslag lå 180 husstande i den afstand.


Nyt forslag med færre ulemper

Energinet har modtaget mange konstruktive forslag, som har givet et indblik i, hvad der betyder noget for et lokalområde og for den enkelte, siger Christian Jensen, projektleder på Vestkyst-strækningen.

– Vi har arbejdet efter, at det nye forslag samlet set giver færre ulemper for borgerne og tager flere individuelle hensyn end det oprindelige forslag. Det synes jeg er lykkedes mange steder. Nogle har meddelt os, at hvis ledningen kommer tæt på, så skal den så tæt på, at vi kan give et overtagelsestilbud. Det forsøger vi bedst muligt at tænke ind i det forslag, vi nu lægger frem, siger Christian Jensen.

Han uddyber, at Energinet desværre ikke har kunnet undgå, at enkelte borgere nu kan få ledningen tættere på deres bolig, end de ville få med det oprindelige forslag.
 
- Det er baggrunden for, at vi i dag har skrevet til netop dem, som bliver påvirket af ændringerne, og bedt om deres reaktioner på det nye forslag, før vi lægger sidste hånd på forslaget til linjeføring.


Mindre justeringer af kabelovergange

I det nye forslag til linjeføring indgår ikke kabellægning af nye områder, men lavet mindre justeringer ved nogle af kabelovergangene mellem luftledning og jordkabel.

- Vi har kun 26 km til kabellægning på hele strækningen mellem Idomlund og grænsen at gøre godt med, og vi har ikke haft mulighed for at foretage væsentlige ændringer i forhold til det oprindelige forslag, siger Christian Jensen og uddyber, at der også på den sydlige strækning fra Endrup til grænsen kan være behov for justering af kabel-længderne.


Endeligt forslag til Miljøstyrelsen i december

Når fristen for bemærkninger til det nye forslag er udløbet den 6. december 2019, fastlægger Energinet et endeligt forslag til linjeføring, som forventes offentliggjort i midten af december. Forslaget sendes til Miljøstyrelsen, som har ansvar for at miljøbehandle projektet, herunder linjeføringen. 

Miljøbehandlingen indebærer, at der kan komme ændringer i linjeføringen. Det er således ikke den sidste ændring, der i dag foretages, med Energinets opdaterede linjeforslag. 

I løbet af næste år sender Miljøstyrelsen Miljøkonsekvensrapporten inklusive linjeføringen i offentlig høring. Her har borgerne igen mulighed for at kommentere linjeføringen.
 

Se forslaget til linjeføring her.

 

Brev til borgere

Energinet har fredag den 22. november sendt et quickbrev til de borgere, som har en bolig, der ligger under 280 meter fra, hvor luftledningen placeres ifølge det nye eller det oprindelige forslag og/eller kommer til at lægge jord til elforbindelsen. 

Når det endelige forslag til linjeføring – det forslag, som sendes til behandling hos Miljøstyrelsen – er klar, offentliggøres forslaget på projektets hjemmeside. 

Afhængigt af bemærkningerne til det nye forslag forventer Energinet, at det endelige forslag er klar i midten af december.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.