BP sjaelland
Arkivfoto: Palle Peter Skov

Midlertidig nedlukning af Baltic Pipe tager hensyn til sikkerhed, miljø og værdier

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Miljøstyrelsens miljøtilladelse til Baltic Pipe. Energinet planlægger derfor en midlertidig nedlukning af projektet. Det kan være nødvendigt at færdiggøre igangværende arbejder under hensyn til blandt andet miljø og sikkerhed samt sikring af materiel og andre værdier.

Energinet har siden Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om at ophæve Miljøstyrelsens miljøtilladelse til landdelen af Baltic Pipe-projektet arbejdet på en plan for en kontrolleret, midlertidig nedlukning af anlægsarbejdet. Energinet er i tæt dialog med de mange forskellige entreprenører, der arbejder på Baltic Pipe, for at sikre at byggepladserne bliver forsvarligt lukket, indtil arbejdet kan genoptages, når der igen er givet tilladelse til projektet.

- Vi har en 210 km lang byggeplads på tværs af Danmark, og vi kan ikke bare hoppe ud af gravemaskinerne og forlade byggepladserne. Vi skal lukke ned på en forsvarlig måde, og derfor vil der stadig være folk, som arbejder flere forskellige steder på strækningen. Vi skal sørge for, at ingen personer kommer til skade – både dem, der arbejder med projektet, og de folk der bor og færdes langs byggepladserne. Vi skal også sikre, at det sker miljømæssigt forsvarligt, så vi ikke uforvarende kommer til at gøre skade med en brat nedlukning, fx hvis vi stoppede midt i arbejdet med at krydse et vandløb fremfor at færdiggøre krydsningen, siger Marian Kaagh, vicedirektør og leder af Energinets afdeling for anlægsprojekter. 

Hun peger også på, at der er mange værdier og materiel, der skal sikres.

Et midlertidigt stop for anlægsarbejdet på Baltic Pipe rejser en lang række forskellige spørgsmål. Det arbejder Energinet på højtryk for at afklare, så alle projektets mange interessenter kan få klar besked om, hvordan den midlertidige nedlukning påvirker dem.

- Vi møder forståeligt nok rigtig mange spørgsmål om, hvad det betyder for tidsplan, økonomi, erstatninger og meget andet – ikke mindst spørgsmål fra de mange, der lægger jord til gasledningen eller er naboer, og fra brugerne af den kommende gasledning. Vi vil rigtig gerne svare på alle spørgsmål og minimere den usikkerhed, der helt naturligt er på baggrund af afgørelsen om miljøtilladelsen. Vi er i tæt dialog med Miljøstyrelsen omkring, hvordan vi opnår de fornødne tilladelser og hurtigst muligt får en afklaring af, hvordan arbejdet kan fortsætte. Så snart vi kan melde klart ud om konsekvenserne, gør vi det, siger Marian Kaagh.

 

PRESSEKONTAKT

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.