nordic rsc foto
De fire nordiske TSO'er har allerede Nordic RSC. Nu bliver fælleskontoret et selsstændigt selskab med endnu mere vigtige opgaver for forsyningssikkerhed og effektiv udnyttelse af elnettet på tværs af grænser. På billedet Jens Møller Birkebæk, leder af Nordic RSC. Foto: Mara Tuxen Hedegaard

Nyt selskab skal koordinere overordnet nordisk elsystem

Energinet har sammen med de øvrige nordiske TSO´er Statnett, Svenska Kraftnät og Fingrid besluttet at etablere Nordic RCC A/S til at koordinere driftsplanlægningen af det overordnede nordiske elsystem.

De nordiske TSO’er hver især vil indgå som medejer af Nordic RCC A/S, og derfor har Energinets bestyrelse har nu formelt besluttet at søge om klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse til at blive medejer af Nordic RCC (Regional Coordination Center). 

Nordic RCC A/S bliver en af 6 regionale centre i Europa, som fremover skal supportere de nationale TSO´er med at optimere driften af det europæiske el-system både mht. sikkerhed og kapacitetsudnyttelse. 

Etableringen af Nordic RCC A/S sker som led i implementering af europæisk lovgivning. Behovet for større regional koordinering blev erkendt allerede i 2006 på baggrund af den massive strømafbrydelse, der ramte Europa d. 6. november 2006. Siden er behovet for regional koordinering forstærket dels af ”den grønne” transitionen af el-systemet og dels af etableringen af de åbne europæiske elmarkeder.

To fordele
Nordic RCC A/S vil have to overordnede fordele: Kapacitetsberegninger vil i fremtiden være fuldstændig databaserede og transparente. Derudover vil man ikke være optaget af landegrænser, men se hele regionen som en helhed.

Formålet er at samle data fra alle de nordiske TSO’er og modellere hele det nordiske netværk, udføre koordinerende analyser og beregninger i banebrydende systemdrift. Analyserne vil give et mere retvisende billede af systemdriften, end hvad TSO’erne kan skabe individuelt. 
 
Videreføre opgaver fra Nordic RSC
Nordic RCC A/S skal videreføre og udbygge de aktiviteter, som Nordic RSC (Regional Security Coordinator) har opbygget siden 2017. Nordic RSC A/S blev etableret som et fælles kontor for de nordiske TSO´er med det overordnede formål at etablere en databaseret, regional koordinering, som støtte til de nationale TSO´ers varetagelse af ansvaret for forsyningssikkerheden i deres eget område.
Nordic RSC har sammen med TSO´erne opbygget en digital model af det nordiske el-system, der indeholder alle data, som er relevante for at kunne beregne kapacitet og sikkerhed i el-systemet (Digital Twin).  Data opdateres fra timebasis til årsbasis afhængig af anvendelsen.

Nordic RSC leverer allerede en række services til TSO´erne, og starter i begyndelsen af 2022 udrulningen af en fuldt databaseret kapacitetsberegning af el-systemet sammen med alle el-markedsaktører.
 
Nordic RCC a/s etableres formelt pr 1/7 2022 med adresse i Ørestad, København, hvor Nordic RSC hidtil har haft kontor.

 

KONTAKT

OM NORDIC RSC

Læs nyhed fra 2016 om beslutningen om at lave fællesnordisk RSC: "Nordiske eltransmissionsselskaber åbner fælleskontor i København"

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.