solceller
Tal fra Energinet viser, at aldrig før har sol produceret så stor en andel af danskernes elforbrug.

2021 slår rekord i grøn strøm fra solen

Tal fra Energinet viser, at aldrig før har sol produceret så stor en andel af danskernes elforbrug. Fremskrivninger viser desuden, at andelen vil stige de kommende år.

Når du tænder for kaffemaskinen, vaskemaskinen eller støvsugeren kommer en stadig større del af strømmen fra solceller.

Konkret viser nye tal fra Energinet, at i 2021 kom 3,6 pct. af det samlede danske elforbrug fra sol. I 2020 lå tallet på 3,4 pct. Altså en lille stigning og ny rekord i solandelen trods ca. 10 pct. færre solskinstimer og ca. 5 pct. højere elforbrug i 2021 ift. til 2020. Årsagen er stadig flere og mere morderne solceller, der betyder, at solen i dag og i fremtiden vil give os mere grøn strøm. 

- Der kommer flere solceller ind i det danske elsystem i takt med den grønne omstilling. Derfor bliver rekorderne slået, fordi vi bliver bedre til at opfange mere energi fra solen, siger Jesper Kronborg, der er seniorforretningsudvikler i Energinet og forklarer, at fremskrivninger fra Energinet viser, at andelen af elproduktionen, der kommer fra sol, vil stige de kommende år. 

- Allerede inden for de næste 2-3 år forventer vi, at andelen af sol udgør over 10 pct. af elforbruget. Stigningen forventes primært at komme fra ekstra installeret kapacitet fra markanlæg, siger Jesper Kronborg.

Vindandel falder primært pga. historisk dårligt vindår
Tallene for 2021 viser også, at produktionen fra vind svarede til 43,6 pct. af elforbruget. Dermed udgør sol og vind tilsammen 47,2 pct. af danskernes samlede elforbrug i 2021. 

Nedgangen af vindandel er et mærkbart fald ift. til 2020, hvor den lå på 46,5 pct. Især i lyset af, at Danmarks største havmøllepark Kriegers Flak på 600 MW blev idriftsat i 2021 og har leveret strøm til nettet en stor del af året.

- Nedgangen skyldes helt overvejende, at 2021 var et historisk dårligt vindår i Danmark og hele Nordvesteuropa for den sags skyld. Vind-ressourcen i 2021 var således ca. 10 pct. lavere end et normalt år, mens den i 2020 var ca. 4 pct. højere. Samtidig er elforbruget i Danmark steget knap 5 pct. fra 2020 til 2021, hvilket også medvirker til en lavere vindandel, siger Jesper Kronborg. 

Specialnedregulering anmodet og betalt fra Tyskland har også i 2021 delvist været leveret af danske vindmøller og medført, at vindandelen i 2021 har været ca. 3,7 pct. point lavere end ellers. Til sammenligning lå den på ca. 3,9 pct. point i 2020. Derfor er specialnedregulering fra Tyskland ikke en del af forklaringen på nedgangen i vindandel i 2021 ift. 2020.
 
- Med Krigers Flak havvindmøllepark i fuld drift hele året og hvis 2022 bliver et nogenlunde normalt vindår, så kan man formentlig forvente en vindandel i 2022, der – trods forsat stigende elektrificering og elforbrug – vil nærme sig de 50 pct, siger Jesper Kronborg.

Energi Data Portal
Tallene fra sol og vind er trukket allersidst i december 2021. Når den endelige 2021-opgørelse er klar, kan den ses i Energinets Energi Data Portal. Ligesom man løbende året rundt kan holde øje med produceret vind og sol på Energi Data Portalen.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.