Rapport for gasforsyningssikkerhed 2021

Biogas bidrog med 21% til dansk gasforsyningssikkerhed i 2021

Det er en af konklusionerne fra Energinets redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2021. Sidst på året nåede andelen af biogas tilført det danske gassystem op på knap 25%. Forsyningssikkerheden var robust gennem hele året til trods for den fortsatte nedlukning og genopbygning af Tyra-komplekset i Nordsøen, der historisk har været hovedforsyningskilde til det danske gasmarked. Og til trods for en høj efterspørgsel på gas i store dele af Europa.

Energinets redegørelse for gasforsyningssikkerhed udkommer en gang årligt og sætter fokus på de vigtigste aktiviteter, udfordringer og udviklinger inden for gasforsyningssikkerhed i Danmark.  

I 2021 er biogasandelen steget til 21% - og antallet af biogasanlæg vokser fortsat. Flytter man blikket til gasmarkedet, er det præget af høje og fluktuerende priser, som er drevet i vejret af flere forskellige faktorer. De danske gaspriser har en tæt sammenhæng med de stigende gaspriser på gasbørserne i resten af Europa - i det hele taget afhænger de danske priser af det globale udbud og efterspørgsel. Også mindre elproduktionen fra vind og vandkraft i 2021 havde en afsmittende effekt på de stigende gaspriser, da elproduktionen således i højere grad var baseret på gas. 

- Forsyningssituationen i Danmark er fortsat robust – selv i en vinter, hvor gaspriserne i Europa er drevet op til et historisk højt niveau af et lavt udbud af gas og stigende efterspørgsel. Energinet følger udviklingen nøje og kommunikerer løbende med markedsaktørerne for at sikre en tilstrækkelig lagerfyldning til en fortsat høj forsyningssikkerhed, siger Jeppe Danø, der er vicedirektør i Energinet med ansvar for el- og gasmarkederne. 

De høje gaspriser har gjort det mindre attraktivt for gasaktørerne at lægge gas på lager om sommeren, som de plejer. Der har dog ikke været mangel på lagerkapacitet og i samspil med de tilstødende gassystemer har Energinet sikret den nødvendige entry-kapacitet til gassystemet i Danmark. 

Kontakt os

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.