Miljøstyrelsen tager hul på ny vurdering af tilslutningen af vindmølleparkerne Vesterhav Nord og Vesterhav Syd

Miljøstyrelsen har igangsat en ny miljøvurdering af landanlæggene på Vesterhav Nord og Vesterhav Syd vindmølleparkerne, efter de eksisterende tilladelser blev underkendt af Miljø- og Fødevareklagenævnet sidste år.

Miljøstyrelsen har indledt 1. offentlighedsfase på en ny miljøvurdering af landdelen af de to vindmølleprojekter på den jyske vestkyst, Vesterhav Nord og Vesterhav Syd, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet i sommeren 2021 underkendte myndighedernes miljøtilladelser til de to projekter og hjemsendte dem til fornyet behandling. Det er første skridt på vejen mod en ny miljøtilladelse, der forventes at være færdigbehandlet til foråret næste år.

Miljøstyrelsen er myndighed for anlæggene på land, mens Energistyrelsen er myndighed på alle anlæg på vandet. Den nye miljøvurdering omhandler derfor kun anlæggene på land. Energistyrelsens tilladelse til selve mølleparken og de tilhørende kabler på havet er således ikke under-kendt.

Vattenfall, der bygger vindmølleparkerne og tilslutningen af strømmen fra havet, mangler kun at installere nogle filtre på den nye station i Søndervig og en radarmast der skal sørge for at lyset på vindmøllerne kan være slukket det meste af tiden om natten og dermed minimere lysgener fra møllerne. Vindmøllerne på havet er endnu ikke opført.

”Det er selvfølgelig en lidt særpræget situation, fordi vi skal søge om en ny miljøtilladelse til noget der allerede er bygget. Men vi respekterer naturligvis nævnets afgørelse, og vil sørge for at dokumentere projektets miljøpåvirkninger grundigt”, siger Marian Kaagh, vicedirektør i Energinet.

Miljøvurderingen indeholder to offentlighedsfaser, hvor berørte borgere og organisationer kan indsende deres høringssvar. Den første høring, som også kaldes idéfasen, er allerede begyndt og den¬ anden offentlighedsfase inklusiv otte ugers høring forventes afholdt til vinter. Det er Miljøstyrelsens forventning at en ny miljøvurdering kan være afsluttet til foråret 2023.

Du kan læse mere om Energinets tilslutning af de to vindmølleparker her:

Vesterhav Nord: Landanlæg til kystnær havmøllepark
Vesterhav Syd: Landanlæg til kystnær havmøllepark

Se mere om projekterne på Vattenfalls hjemmeside

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.