Billede af gravearbejde i forbindelse med kabellægning
Ny plan med 300 projekter til flere mia. skal styrke og forstærke el- og gasnettet

Ny plan med 300 projekter til flere mia. styrker el- og gasnettet

Energinet offentliggør Den Langsigtede Udviklingsplan 2022 for det danske gassystem og elnet, der kigger frem til 2040. Planen gør opmærksom på de projekter, der skal være med til at sikre den grønne omstilling af energisystemet, der efter krigen i Ukraine skal accelereres endnu hurtigere end planerne tilsiger.

Energinet offentliggør Den Langsigtede Udviklingsplan 2022, som indeholder 300 udbygninger og forstærkninger af el- og gastransmissionsnettet frem mod 2040. Alene de næste tre år skal der investeres 32 milliarder kroner i en fremtid med grøn energi og sikker forsyning.

- Det er en enorm samfundsopgave, vi står overfor, og derfor har Energinet gang i utrolig mange projekter rundt om i landet. De skal tilsammen geare el- og gasnettet til den kæmpe opgave, den grønne omstilling er for energisystemet. Mange steder er det nuværende el- og gasnet bygget i en helt anden tid, og kan ikke alle steder håndtere den stigende produktion og forbrug. Den Langsigtede Udviklingsplan gør opmærksom på fremtidens behov i el- og gasnettet og skal gerne være med til at skabe dialog, så vi som samfund finder de bedste løsninger og placeringer, siger Stine Grenaa Jensen, vicedirektør i Energinets Systemansvar.

Siden Energinet sendte planen for Den Langsigtede Udviklingsplan i høring, er gasprojekter – på grund af krigen i Ukraine og ønsket om mindre afhængighed af russisk gas – blevet fremrykket, så de etableres hurtigere, end planen oprindelige tilsagde. Og nye projekter er føjet til.

- Vi lægger op til at fremrykke seks biogasprojekter og undersøger muligheden for to nye anlægsprojekter, så Danmark hurtigere kan få biogas produceret i en del af landet løftet op i transmissionssystemet og transporteret ud til forbrugere i hele Danmark. Projekterne er nødvendige for at kunne udnytte en øget biogasproduktion og bidrage til at sikre fremtidens energiforsyning. På el forventer vi på samme vis også, at flere projekter skal fremrykkes i takt med øget elforbrug og produktionen stiger, siger Stine Grenaa Jensen.

Produktion og forbrug skal bindes sammen
Man kan læse en række tendenser ind i Den Langsigtede Udviklingsplan. Eksempelvis at det grønne forbrug skal bindes sammen med den grønne produktion. At hastighed og uforudsigelighed kræver nye tilgange, ligesom sektorkobling er en forudsætning for, at Danmark lykkes med den grønne omstilling. For blot at nævne nogle af tendenserne.

- Et 100% grønt energisystem er for alvor kommet øverst på politikernes dagsorden – særligt i kølvandet på krigen i Ukraine. Det stiller store krav til Energinet. Den langsigtede Udviklingsplan peger derfor også på, hvilke værktøjer Energinet i tæt samarbejde med relevante aktører må sætte i gang for at sikre en så effektiv og gnidningsfri grøn omstilling som muligt, siger Stine Grenaa Jensen.  

For krigen i Ukraine og Folketingets ønske om at sætte yderligere skub i udbygningen af solceller, vindmøller og biogas skaber ikke bare forandringer i det danske energilandskab, men medfører også behov for at fremrykke ud- og ombygninger af el- og gasnettene.

- Den Langsigtede Udviklingsplan er et rigtig godt arbejdsredskab for både os, der skal planlægge og udbygge el- og gastransmissionsnettene, og for opstillere, kommuner og alle andre, der tager de grønne energibriller på. Men det er klart, at når virkeligheden ændrer sig så hurtigt, som den gør i øjeblikket, så fanger Den Langsigtede Udviklingsplan ikke alle de behov, der løbende opstår. Derfor holder vi hele tiden et vågent øje med, om projekter skal fremrykkes, hvis virkeligheden overhaler projekter i LUP’en, siger Stine Grenaa Jensen.

Læs Den Langsigtede Udviklingsplan 2022 her
Du finder el-projekters geografiske placering under 'appendiks H'.
Du finder gas-projekters geografiske placering under 'appendiks I'.

Kontakt:

Hvad er Den Langsigtede Udviklingsplan?

Energinet skal hvert andet år aflevere Den Langsigtede Udviklingsplan til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Den Langsigtede Udviklingsplan for 2022 er det første af sin slags, og skal bl.a. beskrive den strategiske retning for udviklingen af el- og gastransmissionssystemerne og lede frem til afdækning og vurdering af potentielle nye løsninger for at fremme integrationen af vedvarende energi, sikre høj forsyningssikkerhed, indfri samfundsøkonomiske potentialer mv. 

Den Langsigtede Udviklingsplan er organiseret i fem delprojekter (Løsninger, Behov, Forudsætninger, Interessentsamarbejde og Plan), som leder frem mod og understøtter den endelige ’plan’. De første delrapporter om ’behov’ og ’løsninger’ bliver udgivet i september 2021 som grundlag for en samlet dialog og samarbejde med interessenter. Derefter blev Den langsigtede Udviklingsplan skrevet sammen, blev godkendt internt og sendt i høring forud for offentliggørelse og aflevering til ministeren.

Den Langsigtede Udviklingsplan udgør derfor et helt centralt element i Energinets fremtidige investeringsgrundlag.

Se materialerne her

 


Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.