solceller ole christiansen
Arkivfoto: Ole Christiansen

Solcelleparkers driftsmønstre kan bringe elsystemet i knæ

Det bekymrer Energinet, at nogle af de store solcelleparker, der i disse år sættes i drift, er sat til at producere, alt det de kan, uden at skele til prissignaler og det reelle elforbrug. Risiko for voldsomme ubalancer i elsystemet.

Nye, store solcelleanlæg skyder i de her år op og skubber elsystemet kraftigt mod 100 procent grøn energi. Men nogle af de store anlægs driftsmønstre bekymrer Energinet.

”Nogle anlæg har lavet aftaler med virksomheder om at producere strøm, som svarer til virksomheders årsforbrug, og derfor vil de producere alt det, de kan, når solen skinner, uden at skele til hvor meget strøm der rent faktisk er brug for i de enkelte timer. Der bliver ikke skelet til aktuelle markedspriser, og ser vi blot få år frem, risikerer vi på en skyfri dag have en stribe solcelleanlæg - hver for sig er så store som kraftværker – som producerer langt mere strøm, end der reelt er brug for. Det vil skabe voldsomme ubalancer og risikerer at bringe elsystemet i knæ”, siger Klaus Winther, vicedirektør og leder af Systemdrift i Energinet.  

Hvis ikke, der er nok fleksibel produktion og forbrug i elsystemet, kan det i yderste konsekvens blive nødvendigt at afbryde produktionsanlæg.

Kan levere balanceydelser

Klaus Winther understreger, at han hverken vender sig mod solcelleanlæggenes PPA-aftaler (Power Purchase Agreement) med enkeltvirksomheder eller den store mængde af ny grøn produktion, solcelleanlæggene kan lave. Der er brug for den grønne strøm, men han opfordrer til, at anlægsejerne ikke blot fokuserer på en samlet årsproduktion, men også kigger på, at de i nuet kan gavne både sig selv og elsystemet ved at agere fleksibelt. Fx ved at de indgår PPA’er, hvor der er samtidighed mellem produktion og forbrug, eller at de undlader at producere i de timer, hvor markedsprisen er meget lav eller ligefrem negativ, fordi der er langt mere udbud end efterspørgsel.

Solcelleparkerne kan også løbende byde ind i markederne for systemydelser, hvor Energinet køber op- og nedregulering for hele tiden at sikre den nødvendige balance mellem produktion og forbrug. 

For at være en del af den grønne omstilling er det ikke nok at bygge grønne anlæg, man skal også agere fleksibelt, mener Klaus Winther. For et helt grønt elsystem er på flere områder fundamentalt anderledes end det elsystem, vi har kendt i årtier, påpeger han.

”Vi går fra et elsystem, hvor vi hver dag, hvert minut, har tilpasset elproduktionen til elforbruget, til et system hvor langt det meste af strømmen kommer, ”som vinden blæser”, og ”solen skinner”, og ydermere bliver produktionen lavet både geografisk og tidsmæssigt forskellig fra forbruget. Derfor er der behov for, at både forbrugere og producenter er meget mere fleksible og løbende kan skrue op og ned”, siger han.

Flasket op med el

Fordi solcelleområdet er i en rivende udvikling med mange nye aktører på markedet, oplever Klaus Winther, at nogle opstillere ikke er klar over de problemer, de kan skabe for danskernes elforsyningssikkerhed. De kender heller ikke til mulighederne for at tjene penge på op- eller nedregulering og andre systemydelser. 

”Nogle aktører er ikke ”flasket op” i elsystemet. Jeg bebrejder ingen, at de ikke kender alle tekniske detaljer, men de her anlæg er så store som de største kraftværker, og vi er nødt til i fællesskab at løse de problemer, de kan skabe, og udnytte de muligheder, der er for at agere fleksibelt. Vender vi det blinde øje til, risikerer vi, at elsystemet bryder sammen og store dele af landet vil opleve strømafbrud,” siger han.

 

KONTAKT

MØDE OM SOLCELLER

Energinet inviterer nu solcelleaktører i elsystemet til møde for at drøfte både de tekniske udfordringer og krav til nye anlæg, men også mulighederne for at deltage i markederne for systemydelser mv.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.