Fejl i Højspændnings station Hovegård har medført blink i lyset på det af sjælland

Publiceret d. 16.4.2018 14.30
KL 14:13 indtraf  en fejl i 132 kV station Hovegård. Dette medførte et kortvarigt spændingsdyk, hvilket kunne opleves som et blink i lyset på sjælland.