Opdatering: Fejl på 60 kV forbindelsen mellem Sverige og Bornholm.

Publiceret d. 23.12.2017 21.10
Forsyningen til forbrugere på Bornholm er genetableret. Der fejlsøges forsat på forbindelsen mellem Borrby i Sverige og Hasle på Bornholm.