fejl i højspændingsstation Vejleå

Publiceret d. 11.10.2017 13.23

fejl i højspændingsstation Vejleå har medvirket til udkoblingen af forbruger i området.

forsyning er genetableret kl 11:33