Arrangementer for energisektorens interessenter | Energinet

HSE Leverandørmøde nr. 10

22.8.2019

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Workshop: Færdiggørelse af metoder for Cost+ og Reguleret Pris

11.4.2019

Elmarkedets aktører inviteres til workshop vedr. den endelige udarbejdelse af metoderne for Cost+ og Reguleret Pris

Læs mere

Samråd: Udarbejdelse af testplan for betydelige netbrugere (BNB’ere)

8.4.2019

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER) fastsætter regler, som skal implementeres i Danmark.

Læs mere

Samråd: Udarbejdelse af testplan for distributionssystemoperatører (DSO’er) og transmissionstilsluttet forbrug

2.4.2019

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER) fastsætter regler, som skal implementeres i Danmark.

Læs mere

Regionalt møde for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige

28.3.2019

Møderne arrangeres for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige i el- og naturgassektoren

Læs mere