Gå til hovedindhold

Nordisk netudvikling mod et klimaneutralt energisystem - webinar

De fire nordiske TSO'er, Energinet, Fingrid, Statnett og Svenska Kraftnät, har i løbet af efteråret 2020 indledt arbejdet med Det Nordiske Netudviklingsperspektiv 2021. En vigtig del af projektet er at skabe et fælles nordisk scenarie, "Climate neutral Nordics". Interessenter inviteres til at give deres tilbagemelding på det nordiske scenarie.

Link til tilmeldingsformular
Tilmeldingsfrist
09. februar 2021 kl. 17.00
Dato
10. februar 2021
Tid
Kl. 09.00-11.00
Sted
Webinar