Webinar: Hør eksperter præsentere Energinets bud på udvikling af el- og gasnettene i et grønt energisystem

Se eller gense webinar fra 23. september 2021 om udviklingsbehov i el- og gasnettet frem mod 2040

 

Download præsentationen her

Den 8. september 2021 udgav Energinet behovsanalyser og løsningskataloger for hhv. el og gasnettene, der beskriver mulige udfordringer, udviklinger og ændringer i el- og gasinfrastrukturen frem mod et mere klimaneutralt samfund i 2040. Sammen bliver de kaldt Langsigtede Udviklingsplaner (LUP) og skal danne det bedst tænkelig fundament for dialog med omverdenen frem mod foråret 2022, hvor den endelige LUP-rapport frigives.

På optagelsen af webinaret kan du høre Energinet gennemgå de væsentligste konklusioner og budskaber i rapporterne - og en drøftelse af resultaterne og hvad analyserne kan bruges til samt det videre arbejde omkring løsninger med input fra øvrige interessenter. 

Program

Tidspunkt Emne 
09:00-09:15 Velkomst og Introduktion til Energinets LUP
09:15-10:15 Langsigtede udviklingsbehov i elnettet v/ Maria Broe, Energinet
10:15-11:15 Langsigtede udviklingsbehov i gassystemet  v/ Niels Træholt Franck, Energinet 
11:15-11:30 Næste skridt i arbejdet med løsninger