Arrangementer for energisektorens interessenter | Energinet

WORKSHOP OM LANGSIGTEDE PERSPEKTIVER I UDVIKLINGEN AF EL- OG GASTRANSMISSIONSNETTET

12.12.2019

Energinet har igangsat arbejdet med en langsigtet udviklingsplan (LUP) for el- og gastransmissionssystemerne

Læs mere

Ændringer til indmeldinger af køreplaner

10.12.2019

På mødet præsenteres forslag til ændringer til indhold, udvekslingsformat og udvekslingsmetode.

Læs mere

Elaktørforum november 2019

28.11.2019

Energinet Elsystemansvar inviterer til Elaktørforum

Læs mere

Workshop om kontinuert spændingsregulering og reaktiv effekt kompensering

15.11.2019

På workshoppen vil der blive arbejdet med kontinuert spændingsregulering og reaktive effekt kompensering fremskaffelse principper.

Læs mere

Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

23.10.2019

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser den 23. oktober 2019 fra kl. 10:00-15:00.

Læs mere

Analyser til debat

10.10.2019

Energinet Elsystemansvar har en samfundsmæssig forpligtelse til at tænke langsigtet. Sammen med andre aktører er vi allerede nu i gang med at investere i fremtidens energisystemer, som er under hastig forandring.

Læs mere

Informationsmøde og workshop vedrørende nyt markedsdesign for mFRR i DK2 efter 2020

25.9.2019

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til informationsmøde og workshop vedr. udarbejdelse af et nyt markedsdesign for indkøb af mFRR kapacitet i DK2 efter 2020.

Læs mere

Dialogmøde om Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2019 og effekttilstrækkelighed

23.9.2019

Energinet Elsystemansvar inviterer hermed til dialogmøde om Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2019 og effekttilstrækkelighed den 23. september 2019 fra 10-15.30 i Ballerup.

Læs mere

Workshop om vedvarende energikilder til levering af reserver

18.9.2019

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til en workshop om vedvarende energikilder som leverandører af reserver.

Læs mere

Dialogmøde 3 - Behovsvurdering og markedsgørelse

17.9.2019

På dialogmødet vil der blive arbejdet med behovsvurderingen, som udkommer den 1. november 2019

Læs mere

HSE Leverandørmøde nr. 10

22.8.2019

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Små prosumere i fremtidens elnet

26.6.2019

Villavejes fremtidige muligheder og udfordringer ved solceller, batterier, elbiler og varmepumper

Læs mere

Dialogmøde om netprodukter juni 2019

25.6.2019

Energinet inviterer til dialogmøde om TSO-netprodukt med begrænset netadgang (afbrydelighed) den 25. juni

Læs mere

Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

6.6.2019

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

Læs mere

Elaktørforum juni 2019

3.6.2019

Energinet inviterer til Elaktørforum den 3. juni 2019

Læs mere

Små prosumere i fremtidens elnet

7.5.2019

Villavejes fremtidige muligheder og udfordringer ved solceller, batterier, elbiler og varmepumper

Læs mere

Workshop: Færdiggørelse af metoder for Cost+ og Reguleret Pris

11.4.2019

Elmarkedets aktører inviteres til workshop vedr. den endelige udarbejdelse af metoderne for Cost+ og Reguleret Pris

Læs mere

Samråd: Udarbejdelse af testplan for betydelige netbrugere (BNB’ere)

8.4.2019

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER) fastsætter regler, som skal implementeres i Danmark.

Læs mere

Samråd: Udarbejdelse af testplan for distributionssystemoperatører (DSO’er) og transmissionstilsluttet forbrug

2.4.2019

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER) fastsætter regler, som skal implementeres i Danmark.

Læs mere

Regionalt møde for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige

28.3.2019

Møderne arrangeres for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige i el- og naturgassektoren

Læs mere

Regionalt møde for beredskabskoordinatorer og it-beredskabsansvarlige

20.3.2019

Møderne arrangeres for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige i el- og naturgassektoren

Læs mere

Aktørmøde: Udarbejdelse af testplan i henhold til NC ER

19.3.2019

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER) fastsætter regler, som skal implementeres i Danmark.

Læs mere

Workshop: Metoder for Reguleret Pris og Cost Plus

4.3.2019

Udarbejdelse af metoder for afregningsprincipper i fællesskab med relevante intereressenter

Læs mere

Data-workshop om effekttilstrækkeligheden i Danmark

20.2.2019

Formålet med workshoppen er at give markedsaktører og interessenter mulighed for at bidrage til Energinet Elsystemansvars udvikling af et såkaldt realistisk worst case scenarie, der skal afdække behovet for en strategisk reserve i Østdanmark.

Læs mere

HSE Leverandørmøde nr. 9

18.2.2019

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

7.2.2019

I arbejdsgruppen for systemydelser mødes aktørerne og Energinet for dialog og sparring omkring forskellige markedsmæssige problemstillinger i relation til systemydelser

Læs mere

Workshop om batterianlæg

22.1.2019

Drøftelse af emner og aspekter angående batterianlæg

Læs mere

Workshop for batterianlæg

El19.12.2018

Drøftelse af emner og aspekter angående batterianlæg

Læs mere

Elaktørforum november 2018

28.11.2018

Energinet inviterer til Elaktørforum

Læs mere

HSE Leverandørmøde nr. 9

14.11.2018

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Dialogmøde 2 - behovsvurdering og markedsgørelse

13.11.2018

Energinet inviterer til yderligere dialog om behovsvurdering og markedsgørelse af systemydelser

Læs mere

Samråd om systemforsvarsplanen og genoprettelsesplanen

7.11.2018

Samrådet henvender sig primært til kraftværker type C og D

Læs mere

Samråd om systemforsvarsplanen og genoprettelsesplanen

6.11.2018

Samrådet henvender sig primært til netselskaber (DSO'er) og transmissionstilsluttet forbrug

Læs mere

Analyser til debat

9.10.2018

Energinet Elsystemansvar har en samfundsmæssig forpligtelse til at tænke langsigtet. Sammen med andre aktører er vi allerede nu i gang med at investere i fremtidens energisystemer, som er under hastig forandring.

Læs mere

Dialog om ny elforsyningslov

25.9.2018

Energinet inviterer til dialog om den nye elforsyningslov

Læs mere

Aktørdag 2 om systemforsvar og -genoprettelse

6.9.2018

Præsentation af kravene i EU Network Code Emergency and Restoration (NC ER)

Læs mere

Aktørdag 1 om systemforsvar og -genoprettelse

9.8.2018

Præsentation af kravene i EU Network Code Emergency and Restoration (NC ER)

Læs mere

Regionalt møde for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige

12.6.2018

Møderne arrangeres for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige i energisektoren

Læs mere

Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

7.6.2018

I arbejdsgruppen for systemydelser mødes aktørerne og Energinet for dialog og sparring omkring forskellige markedsmæssige problemstillinger i relation til systemydelser. I gruppen deltager balanceansvarlige, brancheorganisationer og store kraftværksejere.

Læs mere

Regionalt møde for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige

7.6.2018

Møderne arrangeres for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige i energisektoren

Læs mere

HSE Leverandørmøde nr. 8

24.5.2018

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Elaktørforum maj 2018

16.5.2018

Energinet inviterer til Elaktørforum den 16. maj 2018

Læs mere

Aktørdag om forbrugsaflastning

20.3.2018

Invitation til åben workshop den 20. marts 2018 om regler for forbrugsaflastning af forbrugere på transmissionsnettet

Læs mere

Arbejdsgruppemøde 1 om DCC (Demand Connection Code) for forbrug tilsluttet på transmissionsnettet

13.3.2018

Krav for nettilslutning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg

Læs mere

3. aktørmøde om maksimaleffekt for tærskelværdier for produktionsanlæg

6.2.2018

Energinet inviterer hermed til det 3. aktørmøde om tærskelværdier

Læs mere

Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

1.2.2018

For aktører der er involveret/engageret i markedet for systemydelser

Læs mere

HSE Leverandørmøde nr. 7

24.1.2018

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om DCC (Demand Connection Code)

11.1.2018

DCC-forordningen fastsætter netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer.

Læs mere

Aktørdag for batterianlæg

18.12.2017

Vi sætter fokus på en relativt ny anlægstype i den danske elsektor.

Læs mere

Regionalt møde 13. december 2017

13.12.2017

Mødet er målrettet beredskabskoordinatorer og IT-beredskabskoordinatorer i sektoren

Læs mere

Regionalt møde 6. december 2017

6.12.2017

Mødet er målrettet beredskabskoordinatorer og IT-beredskabskoordinatorer i sektoren

Læs mere

Opstartsmøde for arbejdsgrupper – informationsudveksling/kommunikation

28.11.2017

Vi opfordrer alle interesserede til at møde op og lytte med.

Læs mere

Workshop om digitalisering af fremtidens eltransmissionsnet

28.11.2017

Energinet og DTU afholder sammen en workshop om digitalisering af fremtidens el-transmissionsnet

Læs mere

Elaktørforum november 2017

15.11.2017

Energinet inviterer til Elaktørforum den 15. november 2017

Læs mere

Detailmarkedsforum 2017

14.11.2017

Flexafregning - mod mere fleksibilitet på elmarkedet

Læs mere

Møde i aktørarbejdsgruppen for systemydelser

12.10.2017

Målgruppen for dette arrangement er balanceansvarlige aktører

Læs mere

Arbejdsgruppemøde 1 om RfG - krav til D-anlæg

3.10.2017

Emne: FRT og reaktive egenskaber

Læs mere

Analyser til debat

26.9.2017

Kom til seminar om Energinets analysearbejde

Læs mere

Industriforum 2017

25.9.2017

Gas kl. 20.50 og gas i 2050. Kom til Industriforum og bliv klogere på hvordan forsyningssikkerheden for gas under renoveringen af Tyra i Nordsøen, påvirker netop din virksomhed!

Læs mere

Energinet Strategikonference

18.9.2017

Energi over grænser - Vær med til en dag fyldt med inspiration og samtaler om energi over grænser, når Energinet inviterer til konference på Kunstmuseet Arken d. 18. september.

Læs mere

Workshop: IT-beredskabsplan

7.9.2017

For beredskabskoordinatorer i de eksterne selskaber i sektoren

Læs mere

Aktørmøde: præsentation af netregler omkring systemdrift og nøddrift og systemgenopbygning

6.9.2017

System Operation Guideline (SO GL) og Emergency and Restoration (NC ER)

Læs mere

Aktørmøde: Kort præsentation af alle netregler

6.9.2017

som optakt til gennemgang af netreglerne for systemdrift og nøddrift og systemgenopretning (SO GL og NC ER)

Læs mere

Workshop: IT-beredskabsplan

5.9.2017

For beredskabskoordinatorer i de eksterne selskaber i sektoren

Læs mere

HSE leverandørmøde nr. 6

21.8.2017

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Elaktørforum maj 2017

24.5.2017

Energinet inviterer til Elaktørforum den 24. maj 2017

Læs mere

Workshop: Nyt eltarifdesign

24.4.2017

Betyder eltransmissionstariffens struktur noget for dig? Så deltag i Energinet.dk’s tarifworkshop mandag d. 24. april 2017 kl. 10.00 – 15.00.

Læs mere

Workshop om Energinets analyseforudsætninger 2017

14.3.2017

Energinet.dk inviterer til workshop om analyseforudsætninger 2017, som danner grundlag for vores analyser og prognoser m.v.

Læs mere

Detailmarkedsforum 2016

8.11.2016

Bliv klogere på elmarkedet og Energinets opgaver

Læs mere

Analyser til debat

28.10.2016

Seminar om Energinets analysearbejde

Læs mere

Industriforum

15.9.2016

Høj forsyningssikkerhed er et centralt løfte i Energinet.dk’s koncernstrategi. På gasmarkedet er målsætningen nul forsyningssvigt – altså 100% forsyningssikkerhed for alle gasforbrugere i alle årets timer.

Læs mere

Elaktørforum maj 2016

12.5.2016

Sæt kryds i kalenderen 12. maj 2016

Læs mere