Arrangementer for energisektorens interessenter | Energinet

Elaktørforum november 2018

28.11.2018

Energinet inviterer til Elaktørforum

Læs mere

HSE Leverandørmøde nr. 9

14.11.2018

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Dialogmøde 2 - behovsvurdering og markedsgørelse

13.11.2018

Energinet inviterer til yderligere dialog om behovsvurdering og markedsgørelse af systemydelser

Læs mere

Samråd om systemforsvarsplanen og genoprettelsesplanen

7.11.2018

Samrådet henvender sig primært til kraftværker type C og D

Læs mere

Samråd om systemforsvarsplanen og genoprettelsesplanen

6.11.2018

Samrådet henvender sig primært til netselskaber (DSO'er) og transmissionstilsluttet forbrug

Læs mere

Analyser til debat

9.10.2018

Energinet Elsystemansvar har en samfundsmæssig forpligtelse til at tænke langsigtet. Sammen med andre aktører er vi allerede nu i gang med at investere i fremtidens energisystemer, som er under hastig forandring.

Læs mere

Dialog om ny elforsyningslov

25.9.2018

Energinet inviterer til dialog om den nye elforsyningslov

Læs mere

Aktørdag 2 om systemforsvar og -genoprettelse

6.9.2018

Præsentation af kravene i EU Network Code Emergency and Restoration (NC ER)

Læs mere

Aktørdag 1 om systemforsvar og -genoprettelse

9.8.2018

Præsentation af kravene i EU Network Code Emergency and Restoration (NC ER)

Læs mere

Regionalt møde for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige

12.6.2018

Møderne arrangeres for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige i energisektoren

Læs mere

Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

7.6.2018

I arbejdsgruppen for systemydelser mødes aktørerne og Energinet for dialog og sparring omkring forskellige markedsmæssige problemstillinger i relation til systemydelser. I gruppen deltager balanceansvarlige, brancheorganisationer og store kraftværksejere.

Læs mere

Regionalt møde for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige

7.6.2018

Møderne arrangeres for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige i energisektoren

Læs mere

HSE Leverandørmøde nr. 8

24.5.2018

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Elaktørforum maj 2018

16.5.2018

Energinet inviterer til Elaktørforum den 16. maj 2018

Læs mere

Aktørdag om forbrugsaflastning

20.3.2018

Invitation til åben workshop den 20. marts 2018 om regler for forbrugsaflastning af forbrugere på transmissionsnettet

Læs mere

Arbejdsgruppemøde 1 om DCC (Demand Connection Code) for forbrug tilsluttet på transmissionsnettet

13.3.2018

Krav for nettilslutning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg

Læs mere

3. aktørmøde om maksimaleffekt for tærskelværdier for produktionsanlæg

6.2.2018

Energinet inviterer hermed til det 3. aktørmøde om tærskelværdier

Læs mere

Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

1.2.2018

For aktører der er involveret/engageret i markedet for systemydelser

Læs mere

HSE Leverandørmøde nr. 7

24.1.2018

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om DCC (Demand Connection Code)

11.1.2018

DCC-forordningen fastsætter netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer.

Læs mere

Aktørdag for batterianlæg

18.12.2017

Vi sætter fokus på en relativt ny anlægstype i den danske elsektor.

Læs mere

Regionalt møde 13. december 2017

13.12.2017

Mødet er målrettet beredskabskoordinatorer og IT-beredskabskoordinatorer i sektoren

Læs mere

Regionalt møde 6. december 2017

6.12.2017

Mødet er målrettet beredskabskoordinatorer og IT-beredskabskoordinatorer i sektoren

Læs mere

Opstartsmøde for arbejdsgrupper – informationsudveksling/kommunikation

28.11.2017

Vi opfordrer alle interesserede til at møde op og lytte med.

Læs mere

Workshop om digitalisering af fremtidens eltransmissionsnet

28.11.2017

Energinet og DTU afholder sammen en workshop om digitalisering af fremtidens el-transmissionsnet

Læs mere

Elaktørforum november 2017

15.11.2017

Energinet inviterer til Elaktørforum den 15. november 2017

Læs mere

Detailmarkedsforum 2017

14.11.2017

Flexafregning - mod mere fleksibilitet på elmarkedet

Læs mere

Møde i aktørarbejdsgruppen for systemydelser

12.10.2017

Målgruppen for dette arrangement er balanceansvarlige aktører

Læs mere

Arbejdsgruppemøde 1 om RfG - krav til D-anlæg

3.10.2017

Emne: FRT og reaktive egenskaber

Læs mere

Analyser til debat

26.9.2017

Kom til seminar om Energinets analysearbejde

Læs mere

Industriforum 2017

25.9.2017

Gas kl. 20.50 og gas i 2050. Kom til Industriforum og bliv klogere på hvordan forsyningssikkerheden for gas under renoveringen af Tyra i Nordsøen, påvirker netop din virksomhed!

Læs mere

Energinet Strategikonference

18.9.2017

Energi over grænser - Vær med til en dag fyldt med inspiration og samtaler om energi over grænser, når Energinet inviterer til konference på Kunstmuseet Arken d. 18. september.

Læs mere

Workshop: IT-beredskabsplan

7.9.2017

For beredskabskoordinatorer i de eksterne selskaber i sektoren

Læs mere

Aktørmøde: præsentation af netregler omkring systemdrift og nøddrift og systemgenopbygning

6.9.2017

System Operation Guideline (SO GL) og Emergency and Restoration (NC ER)

Læs mere

Aktørmøde: Kort præsentation af alle netregler

6.9.2017

som optakt til gennemgang af netreglerne for systemdrift og nøddrift og systemgenopretning (SO GL og NC ER)

Læs mere

Workshop: IT-beredskabsplan

5.9.2017

For beredskabskoordinatorer i de eksterne selskaber i sektoren

Læs mere

HSE leverandørmøde nr. 6

21.8.2017

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Elaktørforum maj 2017

24.5.2017

Energinet inviterer til Elaktørforum den 24. maj 2017

Læs mere

Workshop: Nyt eltarifdesign

24.4.2017

Betyder eltransmissionstariffens struktur noget for dig? Så deltag i Energinet.dk’s tarifworkshop mandag d. 24. april 2017 kl. 10.00 – 15.00.

Læs mere

Workshop om Energinets analyseforudsætninger 2017

14.3.2017

Energinet.dk inviterer til workshop om analyseforudsætninger 2017, som danner grundlag for vores analyser og prognoser m.v.

Læs mere

Detailmarkedsforum 2016

8.11.2016

Bliv klogere på elmarkedet og Energinets opgaver

Læs mere

Analyser til debat

28.10.2016

Seminar om Energinets analysearbejde

Læs mere

Industriforum

15.9.2016

Høj forsyningssikkerhed er et centralt løfte i Energinet.dk’s koncernstrategi. På gasmarkedet er målsætningen nul forsyningssvigt – altså 100% forsyningssikkerhed for alle gasforbrugere i alle årets timer.

Læs mere

Elaktørforum maj 2016

12.5.2016

Sæt kryds i kalenderen 12. maj 2016

Læs mere