Gå til hovedindhold

WORKSHOP OM NORDISK CAPACITY CALCULATION METHODOLOGY OG FLOW BASED CAPACITY ALLOCATION

20.9.2021

Energinet afholder workshop for danske markedsaktører og andre med interesse for flow based kapacitetsberegningsmetode

Læs mere

Online møde: Miljøvurdering af plan for Energiø Nordsøen

14.9.2021

Få svar på dine spørgsmål om miljøvurdering af plan for Energiø Nordsøen

Læs mere

Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

30.6.2021

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser den 30. juni 2021 kl. 9:30-15:30

Læs mere

Informationsmøde om elproducenternes betaling

28.6.2021

Energinet inviterer d. 28. juni 2021 kl. 12-13 til infomationsmøde om udviklingen i elproducenternes betaling til Energinet.

Læs mere

Aktørmøde om systemtariffens opkrævningsmodel

22.6.2021

Energinet inviterer til dialog med elsystemets brugere om en ny model for opkrævning af systemtariffen. Mødet finder sted d. 22. juni kl. 12.30-16.00.

Læs mere

Implementering af uafhængig aggregator - Workshop I

21.6.2021

Energinet inviterer til dialog om den kommende rolle som uafhængig aggregator samt dennes rettigheder og forpligtigelser. Workshop I er opdelt i to uafhængige sessioner. Vi forventer at afholde en workshop II den 28. september 2021.

Læs mere

Energiøer i Danmark: Hvad med naturen og miljøet?

Vindenergi, Anlæg og projekter, El, Sol og vind, Grøn gas, Forskning15.6.2021

De første survey-skibe har begyndt deres undersøgelser af havbunden ved de kommende energiøer i Danmark. Med dette webinar åbner Energinet for information og dialog om de hensyn, vi bør tage til natur og miljø, når der skal anlægges energiøer i Nordsøen og i Østersøen.

Læs mere

Nordisk mFRR energiaktiveringsmarked - opfølgning på implementering og drøftelser af udvalgte punkter

31.5.2021

Mødet vil omhandle opølgning på den nye nordiske mFRR energiaktiveringsmarked: - en konkretiseret implementerings og test tidsplan - bud-givning (bud attributter) og bud-håndtering - bud-aktivering - diskussion af alternative kommunikations - budgivnings og aktiverings kanaler - andre hovedemner i den kommende implementering

Læs mere

Aktørmøde vedr. ny model for afregning af effektplaners nøjagtighed

11.5.2021

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til aktørmøde den 11. maj 2021 kl. 9:00-12:00 vedr. en ny model for afregning af effektplaners nøjagtighed

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om opdatering af teknisk forskrift 5.3.4.2 – Produktionstelegrafen

6.5.2021

Teknisk forskrift 5.3.4.2 blev revideret i 2016, men denne revision blev ikke implementeret hvorfor det er nødvendigt at genbesøge forskriften

Læs mere

Aktørmøde om systemtariffens opkrævningsmodel

29.4.2021

Energinet inviterer til dialog med elsystemets brugere om en ny model for opkrævning af systemtariffen. Mødet finder sted d. 29. april kl. 12-15.

Læs mere

Aktørmøde vedr. IT- og markedsspørgsmål til implementering af nye metoder i markederne for systemydelser

28.4.2021

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til aktørmøde den 28. april 2021 fra kl. 13:00-14:30. Mødet vil være fokuseret på at besvare konkrete spørgsmål fra aktørerne, der relaterer sig til implementering af nye metoder i markederne for systemydelser inden for de kommende 6-12 måneder

Læs mere

Detailmarkedsforum

21.4.2021

Energinet Elsystemansvar indbyder alle med interesse for detailmarkedet for el til Detailmarkedsforum

Læs mere

Energinets Innovationsfestival

19.4.2021

Vi inviterer ind til Energinets årlige Innovationsfestival, hvor du kan høre udvalgte eksterne oplæg og blive klogere på, hvad der rører sig indenfor innovation. Festivalen løber fra mandag den 19. april til torsdag den 22. april.

Læs mere

Aktørmøde om stamdata, køreplaner og tilgængelighed

12.4.2021

Vi inviterer balanceansvarlige til møde d. 12 april 2021 for at få ønsker til visning af stamdata og udveksling af planer via en ny selvbetjeningsportal

Læs mere

Certifikatarbejdsgruppemøde

8.4.2021

Udvikling af certifikater for biogas tilført gassystemet i Danmark betyder, at der til sommer sker ændringer på området, som Energinet Gas TSO gerne vil drøfte med interesserede. Mødet henvender sig primært til ejere af biogasanlæg eller andre virksomheder, som har en konto i Energinets certifikatregister.

Læs mere

Dialogmøde om Energinets Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2021

24.3.2021

Hør om om Energinets arbejde med Redegørelsen for elforsyningssikkerhed 2021

Læs mere

Webinar om den nordiske TSO-strategi for vind- og sektorintegration

12.3.2021

De nordiske el-TSO’er Energinet, Fingrid, Statnett og Svenska kraftnät afholder et fælles webinar fredag d. 12. marts 2021 kl. 9-12.

Læs mere

Elaktørforum

2.3.2021

Energinet Elsystemansvar inviterer til online Elaktørforum den 2. marts 2021

Læs mere

Aktørmøde om drifts- og statusindmeldinger for produktionsanlæg

25.2.2021

Vi inviterer til dialog om ændringer til TF 5.1.2 om anlægsstatus og til Forskrift om administrative procedurer for driftsmæssig håndtering af elproduktionsanlæg på 2 on-line møder: 25. februar 2021 og 4. marts 2021

Læs mere

Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

24.2.2021

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til online aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser den 24. februar 2021 kl. 13:00 - 15:30

Læs mere

Nordisk netudvikling mod et klimaneutralt energisystem - webinar

10.2.2021

De fire nordiske TSO'er, Energinet, Fingrid, Statnett og Svenska Kraftnät, har i løbet af efteråret 2020 indledt arbejdet med Det Nordiske Netudviklingsperspektiv 2021. En vigtig del af projektet er at skabe et fælles nordisk scenarie, "Climate neutral Nordics". Interessenter inviteres til at give deres tilbagemelding på det nordiske scenarie.

Læs mere

Aktørmøde vedrørende implementering af det kommende fælles nordiske mFRR energiaktiveringsmarked

21.1.2021

Aktørmødet vil omhandle mFRR balanceringsprodukt, processer for budindmelding og aktivering, samt interface mellem TSO- og markedsaktørers- IT-systemer i det nordiske mFRR energiaktiveringsmarked. Desuden vil implementeringsplan for aktører blive præsenteret.

Læs mere

Webinar om Energinets interesser i innovationssamarbejde

15.1.2021

På webinaret vil vi præsentere vores tanker og behov indenfor en række temaer, hvor vi har behov for innovationssamarbejder

Læs mere

Workshop 2 om alternative modhandelsmodeller

12.1.2021

Energinet inviterer interesserede parter til den anden workshop om alternative modhandelsmodeller i januar 2021.

Læs mere

Aktørmøde vedr. IT- og markedsspørgsmål til implementering af nye metoder i markederne for systemydelser

22.12.2020

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til aktørmøde den 22. december 2020 fra kl. 13:00-14:30

Læs mere

Elaktørforum november 2020

24.11.2020

Energinet Elsystemansvar inviterer til online Elaktørforum den 24. november 2020

Læs mere

WEBINAR: Udviklingsbehov i el- og gasnettet frem mod 2040

20.11.2020

Vær med til at drøfte den langsigtede udvikling af el- og gasnettene i de kommende år. På webinaret får du information om Energinets seneste planarbejde, der analyserer behov for udvikling af el- og gasnettene under den grønne omstilling og præsenterer mulige løsninger, som Energinet gerne vil i dialog om.

Læs mere

Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

30.10.2020

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til online aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser den 30. oktober 2020 kl. 13:00-15:30.

Læs mere

Aktørdag om forsyningssikkerhed og kaskadeudkoblinger (online-møde)

28.10.2020

Energinet inviterer til online-møde om forsyningssikkerhed og forebyggelse af kaskadeudkoblinger

Læs mere

Aktørmøde vedr. IT- og markedsspørgsmål til implementering af nye metoder i markederne for systemydelser

22.10.2020

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til aktørmøde den 22. oktober 2020 fra kl. 13:00-15:00

Læs mere

Grøn Gas Forum

22.10.2020

Kom til Grøn Gas Forum som i år afholdes virtuelt over teams

Læs mere

Detailmarkedsforum

20.10.2020

Energinet Elsystemansvar indbyder alle med interesse for detailmarkedet for el til Detailmarkedsforum. Her vil den seneste udvikling inden for området blive præsenteret samtidig med, der vil være mulighed for dialog.

Læs mere

Informationsmøde 6: Test af platformen ’Eloprindelse’

19.10.2020

Det er teknisk muligt at følge den grønne strøm fra produktion til forbrug med de data, vi har i dag. Men hvad kan vi bruge det til, og hvordan gør vi det bedst? Det kan du være med til at teste frem mod december 2020.

Læs mere

Informationsmøde 5: Test af platformen ’Eloprindelse’

13.10.2020

Det er teknisk muligt at følge den grønne strøm fra produktion til forbrug med de data, vi har i dag. Men hvad kan vi bruge det til, og hvordan gør vi det bedst? Det kan du være med til at teste frem mod december 2020.

Læs mere

Workshop om nordisk capacity calculation methology og flow based capacity allocation (AFLYST)

8.10.2020

Energinet afholder workshop for danske markedsaktører og andre med interesse for flow based kapacitetsberegningsmetode

Læs mere

Informationsmøde 4: Test af platformen Eloprindelse

7.10.2020

Det er teknisk muligt at følge den grønne strøm fra produktion til forbrug med de data, vi har i dag. Men hvad kan vi bruge det til, og hvordan gør vi det bedst? Det kan du være med til at teste frem mod december 2020.

Læs mere

Dialogmøde om implementering af manuel aflastning på transmissionsnettet

6.10.2020

Energinet Elsystemansvar A/S inviterer interesserede parter til dialogmøde om mulighederne for implementering af manuel aflastning på transmissionsnettet.

Læs mere

Høringsmøde om Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2020

2.10.2020

Energinet har netop udsendt et udkast til Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2020 i offentlig høring. I den forbindelse vil vi gerne invitere dig til et høringsmøde om redegørelsen

Læs mere

Informationsmøde 3: Test af platformen ’Eloprindelse’

1.10.2020

Det er teknisk muligt at følge den grønne strøm fra produktion til forbrug med de data, vi har i dag. Men hvad kan vi bruge det til, og hvordan gør vi det bedst? Det kan du være med til at teste frem mod december 2020.

Læs mere

Informationsmøde 2: Test af platformen ’Eloprindelse’

29.9.2020

Det er teknisk muligt at følge den grønne strøm fra produktion til forbrug med de data, vi har i dag. Men hvad kan vi bruge det til, og hvordan gør vi det bedst? Det kan du være med til at teste frem mod december 2020.

Læs mere

Udskudt til 2021: Aktørdag om simuleringsmodeller

22.9.2020

Energinet inviterer til dialog om simuleringsmodeller

Læs mere

Informationsmøde 1: Test af platformen ’Eloprindelse’

9.9.2020

Det er teknisk muligt at følge den grønne strøm fra produktion til forbrug med de data, vi har i dag. Men hvad kan vi bruge det til, og hvordan gør vi det bedst? Det kan du være med til at teste frem mod december 2020.

Læs mere

Elaktørforum august 2020 - udskudt til november 2020

31.8.2020

Energinet Elsystemansvar inviterer til Elaktørforum tirsdag den 24. november

Læs mere

Workshop 1 om alternative modhandelsmodeller

21.8.2020

Energinet inviterer hermed interessenter til den første af to workshops med emnet alternative modhandelsmodeller.

Læs mere

Detailmarkedsforum

29.6.2020

Energinet Elsystemansvar indbyder alle med interesse for detailmarkedet for el til det første Detailmarkedsforum. Her vil Energinet præsentere den seneste udvikling inden for området samtidig med, der vil være rig mulighed for dialog.

Læs mere

Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

23.6.2020

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til online aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser den 23. juni 2020 kl. 13:00-15:30.

Læs mere

Webinar: Hvad skal der til, for at Power-to-X bliver en del af det danske energisystem?

4.6.2020

Hvordan vil Power-to-X udvikle sig i Danmark? Hvad skal der til for at skubbe udviklingen i gang, og hvilke typer af infrastruktur vil understøtte brint og grønne brændsler?

Læs mere

Møde nr. 2 om ændringer i dataoverførsel og format for indmelding af køreplaner (Online-møde)

2.6.2020

På mødet præsenteres forslag til ændringer i udvekslingsformat og udvekslingsmetode i forhold til markedsforskrift F.

Læs mere

Webinar om Energinets Langsigtede Udviklingsplan

29.5.2020

Energinet inviterer til næste interessentinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af Energinets første Langsigtede Udviklingsplan (LUP).

Læs mere

Informationsmøde - projekt eloprindelse (online møde)

28.5.2020

Energinet DataHub A/S vil gerne invitere interesserede til informationsmøde om projekt eloprindelse.

Læs mere

Elaktørforum maj 2020 - UDSKUDT

14.5.2020

Det halvårlige Elaktørforum planlagt afholdt den 14. maj 2020 er udskudt til mandag den 31. august. Ny tilmeldingsside følger senere.

Læs mere

Dialogmøde om Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2020

11.3.2020

Energinet har startet arbejdet med årets redegørelse for elforsyningssikkerhed og vil gerne give interessenter mulighed for at følge Energinets arbejde samt give mulighed for at komme med input og forslag til det videre arbejde med redegørelsen

Læs mere

Grøn Gas Forum

5.3.2020

Næste Grøn Gas Forum bliver afholdt i april 2020 i Ballerup - ikke 5. marts som tidligere annoncereret

Læs mere

Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

18.2.2020

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser den 18. februar 2020

Læs mere

HSE leverandørmøde nr. 11

3.2.2020

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Møde om ændringer i dataoverførsel og format for indmelding af køreplaner

23.1.2020

På mødet præsenteres forslag til ændringer i udvekslingsformat og udvekslingsmetode i henhold til markedsforskrift F

Læs mere

Workshop for pilotprojekt til test af koncept for handel med lokal fleksibilitet

22.1.2020

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til workshop for pilotprojekt for handel med lokal fleksibilitet d. 22 januar 2020.

Læs mere

Dialogmøde om to nye netprodukter

21.1.2020

Energinet afholder et dialogmøde i høringsperioden for de to nye foreslåede tarifkategorier for ”Begrænset netadgang” og ”Midlertidigt begrænset netadgang”

Læs mere

Workshop 2 om kontinuert spændingsregulering

21.1.2020

På workshoppen forsætter vi arbejdet med kontinuert spændingsregulering og fremskaffelse principper

Læs mere

WORKSHOP OM LANGSIGTEDE PERSPEKTIVER I UDVIKLINGEN AF EL- OG GASTRANSMISSIONSNETTET

12.12.2019

Energinet har igangsat arbejdet med en langsigtet udviklingsplan (LUP) for el- og gastransmissionssystemerne

Læs mere

Ændringer til indmeldinger af køreplaner

10.12.2019

På mødet præsenteres forslag til ændringer til indhold, udvekslingsformat og udvekslingsmetode.

Læs mere

Elaktørforum november 2019

28.11.2019

Energinet Elsystemansvar inviterer til Elaktørforum

Læs mere

Workshop om kontinuert spændingsregulering og reaktiv effekt kompensering

15.11.2019

På workshoppen vil der blive arbejdet med kontinuert spændingsregulering og reaktive effekt kompensering fremskaffelse principper.

Læs mere

Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

23.10.2019

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser den 23. oktober 2019 fra kl. 10:00-15:00.

Læs mere

Analyser til debat

10.10.2019

Energinet Elsystemansvar har en samfundsmæssig forpligtelse til at tænke langsigtet. Sammen med andre aktører er vi allerede nu i gang med at investere i fremtidens energisystemer, som er under hastig forandring.

Læs mere

Informationsmøde og workshop vedrørende nyt markedsdesign for mFRR i DK2 efter 2020

25.9.2019

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til informationsmøde og workshop vedr. udarbejdelse af et nyt markedsdesign for indkøb af mFRR kapacitet i DK2 efter 2020.

Læs mere

Dialogmøde om Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2019 og effekttilstrækkelighed

23.9.2019

Energinet Elsystemansvar inviterer hermed til dialogmøde om Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2019 og effekttilstrækkelighed den 23. september 2019 fra 10-15.30 i Ballerup.

Læs mere

Workshop om vedvarende energikilder til levering af reserver

18.9.2019

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til en workshop om vedvarende energikilder som leverandører af reserver.

Læs mere

Dialogmøde 3 - Behovsvurdering og markedsgørelse

17.9.2019

På dialogmødet vil der blive arbejdet med behovsvurderingen, som udkommer den 1. november 2019

Læs mere

HSE Leverandørmøde nr. 10

22.8.2019

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Små prosumere i fremtidens elnet

26.6.2019

Villavejes fremtidige muligheder og udfordringer ved solceller, batterier, elbiler og varmepumper

Læs mere

Dialogmøde om netprodukter juni 2019

25.6.2019

Energinet inviterer til dialogmøde om TSO-netprodukt med begrænset netadgang (afbrydelighed) den 25. juni

Læs mere

Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

6.6.2019

Energinet Elsystemansvar inviterer markedsaktører til aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

Læs mere

Elaktørforum juni 2019

3.6.2019

Energinet inviterer til Elaktørforum den 3. juni 2019

Læs mere

Små prosumere i fremtidens elnet

7.5.2019

Villavejes fremtidige muligheder og udfordringer ved solceller, batterier, elbiler og varmepumper

Læs mere

Workshop: Færdiggørelse af metoder for Cost+ og Reguleret Pris

11.4.2019

Elmarkedets aktører inviteres til workshop vedr. den endelige udarbejdelse af metoderne for Cost+ og Reguleret Pris

Læs mere

Samråd: Udarbejdelse af testplan for betydelige netbrugere (BNB’ere)

8.4.2019

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER) fastsætter regler, som skal implementeres i Danmark.

Læs mere

Samråd: Udarbejdelse af testplan for distributionssystemoperatører (DSO’er) og transmissionstilsluttet forbrug

2.4.2019

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER) fastsætter regler, som skal implementeres i Danmark.

Læs mere

Regionalt møde for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige

28.3.2019

Møderne arrangeres for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige i el- og naturgassektoren

Læs mere

Regionalt møde for beredskabskoordinatorer og it-beredskabsansvarlige

20.3.2019

Møderne arrangeres for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige i el- og naturgassektoren

Læs mere

Aktørmøde: Udarbejdelse af testplan i henhold til NC ER

19.3.2019

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER) fastsætter regler, som skal implementeres i Danmark.

Læs mere

Workshop: Metoder for Reguleret Pris og Cost Plus

4.3.2019

Udarbejdelse af metoder for afregningsprincipper i fællesskab med relevante intereressenter

Læs mere

Data-workshop om effekttilstrækkeligheden i Danmark

20.2.2019

Formålet med workshoppen er at give markedsaktører og interessenter mulighed for at bidrage til Energinet Elsystemansvars udvikling af et såkaldt realistisk worst case scenarie, der skal afdække behovet for en strategisk reserve i Østdanmark.

Læs mere

HSE Leverandørmøde nr. 9

18.2.2019

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

7.2.2019

I arbejdsgruppen for systemydelser mødes aktørerne og Energinet for dialog og sparring omkring forskellige markedsmæssige problemstillinger i relation til systemydelser

Læs mere

Workshop om batterianlæg

22.1.2019

Drøftelse af emner og aspekter angående batterianlæg

Læs mere

Workshop for batterianlæg

El19.12.2018

Drøftelse af emner og aspekter angående batterianlæg

Læs mere

Elaktørforum november 2018

28.11.2018

Energinet inviterer til Elaktørforum

Læs mere

HSE Leverandørmøde nr. 9

14.11.2018

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Dialogmøde 2 - behovsvurdering og markedsgørelse

13.11.2018

Energinet inviterer til yderligere dialog om behovsvurdering og markedsgørelse af systemydelser

Læs mere

Samråd om systemforsvarsplanen og genoprettelsesplanen

7.11.2018

Samrådet henvender sig primært til kraftværker type C og D

Læs mere

Samråd om systemforsvarsplanen og genoprettelsesplanen

6.11.2018

Samrådet henvender sig primært til netselskaber (DSO'er) og transmissionstilsluttet forbrug

Læs mere

Analyser til debat

9.10.2018

Energinet Elsystemansvar har en samfundsmæssig forpligtelse til at tænke langsigtet. Sammen med andre aktører er vi allerede nu i gang med at investere i fremtidens energisystemer, som er under hastig forandring.

Læs mere

Dialog om ny elforsyningslov

25.9.2018

Energinet inviterer til dialog om den nye elforsyningslov

Læs mere

Aktørdag 2 om systemforsvar og -genoprettelse

6.9.2018

Præsentation af kravene i EU Network Code Emergency and Restoration (NC ER)

Læs mere

Aktørdag 1 om systemforsvar og -genoprettelse

9.8.2018

Præsentation af kravene i EU Network Code Emergency and Restoration (NC ER)

Læs mere

Regionalt møde for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige

12.6.2018

Møderne arrangeres for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige i energisektoren

Læs mere

Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

7.6.2018

I arbejdsgruppen for systemydelser mødes aktørerne og Energinet for dialog og sparring omkring forskellige markedsmæssige problemstillinger i relation til systemydelser. I gruppen deltager balanceansvarlige, brancheorganisationer og store kraftværksejere.

Læs mere

Regionalt møde for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige

7.6.2018

Møderne arrangeres for beredskabskoordinatorer og IT-beredskabsansvarlige i energisektoren

Læs mere

HSE Leverandørmøde nr. 8

24.5.2018

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Elaktørforum maj 2018

16.5.2018

Energinet inviterer til Elaktørforum den 16. maj 2018

Læs mere

Aktørdag om forbrugsaflastning

20.3.2018

Invitation til åben workshop den 20. marts 2018 om regler for forbrugsaflastning af forbrugere på transmissionsnettet

Læs mere

Arbejdsgruppemøde 1 om DCC (Demand Connection Code) for forbrug tilsluttet på transmissionsnettet

13.3.2018

Krav for nettilslutning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg

Læs mere

3. aktørmøde om maksimaleffekt for tærskelværdier for produktionsanlæg

6.2.2018

Energinet inviterer hermed til det 3. aktørmøde om tærskelværdier

Læs mere

Aktørarbejdsgruppemøde for systemydelser

1.2.2018

For aktører der er involveret/engageret i markedet for systemydelser

Læs mere

HSE Leverandørmøde nr. 7

24.1.2018

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om DCC (Demand Connection Code)

11.1.2018

DCC-forordningen fastsætter netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer.

Læs mere

Aktørdag for batterianlæg

18.12.2017

Vi sætter fokus på en relativt ny anlægstype i den danske elsektor.

Læs mere

Regionalt møde 13. december 2017

13.12.2017

Mødet er målrettet beredskabskoordinatorer og IT-beredskabskoordinatorer i sektoren

Læs mere

Regionalt møde 6. december 2017

6.12.2017

Mødet er målrettet beredskabskoordinatorer og IT-beredskabskoordinatorer i sektoren

Læs mere

Opstartsmøde for arbejdsgrupper – informationsudveksling/kommunikation

28.11.2017

Vi opfordrer alle interesserede til at møde op og lytte med.

Læs mere

Workshop om digitalisering af fremtidens eltransmissionsnet

28.11.2017

Energinet og DTU afholder sammen en workshop om digitalisering af fremtidens el-transmissionsnet

Læs mere

Elaktørforum november 2017

15.11.2017

Energinet inviterer til Elaktørforum den 15. november 2017

Læs mere

Detailmarkedsforum 2017

14.11.2017

Flexafregning - mod mere fleksibilitet på elmarkedet

Læs mere

Møde i aktørarbejdsgruppen for systemydelser

12.10.2017

Målgruppen for dette arrangement er balanceansvarlige aktører

Læs mere

Arbejdsgruppemøde 1 om RfG - krav til D-anlæg

3.10.2017

Emne: FRT og reaktive egenskaber

Læs mere

Analyser til debat

26.9.2017

Kom til seminar om Energinets analysearbejde

Læs mere

Industriforum 2017

25.9.2017

Gas kl. 20.50 og gas i 2050. Kom til Industriforum og bliv klogere på hvordan forsyningssikkerheden for gas under renoveringen af Tyra i Nordsøen, påvirker netop din virksomhed!

Læs mere

Energinet Strategikonference

18.9.2017

Energi over grænser - Vær med til en dag fyldt med inspiration og samtaler om energi over grænser, når Energinet inviterer til konference på Kunstmuseet Arken d. 18. september.

Læs mere

Workshop: IT-beredskabsplan

7.9.2017

For beredskabskoordinatorer i de eksterne selskaber i sektoren

Læs mere

Aktørmøde: præsentation af netregler omkring systemdrift og nøddrift og systemgenopbygning

6.9.2017

System Operation Guideline (SO GL) og Emergency and Restoration (NC ER)

Læs mere

Aktørmøde: Kort præsentation af alle netregler

6.9.2017

som optakt til gennemgang af netreglerne for systemdrift og nøddrift og systemgenopretning (SO GL og NC ER)

Læs mere

Workshop: IT-beredskabsplan

5.9.2017

For beredskabskoordinatorer i de eksterne selskaber i sektoren

Læs mere

HSE leverandørmøde nr. 6

21.8.2017

Leverandørmøde med fokus på HSE (Helbred, Sikkerhed og Miljø)

Læs mere

Elaktørforum maj 2017

24.5.2017

Energinet inviterer til Elaktørforum den 24. maj 2017

Læs mere

Workshop: Nyt eltarifdesign

24.4.2017

Betyder eltransmissionstariffens struktur noget for dig? Så deltag i Energinet.dk’s tarifworkshop mandag d. 24. april 2017 kl. 10.00 – 15.00.

Læs mere

Workshop om Energinets analyseforudsætninger 2017

14.3.2017

Energinet.dk inviterer til workshop om analyseforudsætninger 2017, som danner grundlag for vores analyser og prognoser m.v.

Læs mere

Detailmarkedsforum 2016

8.11.2016

Bliv klogere på elmarkedet og Energinets opgaver

Læs mere

Analyser til debat

28.10.2016

Seminar om Energinets analysearbejde

Læs mere

Industriforum

15.9.2016

Høj forsyningssikkerhed er et centralt løfte i Energinet.dk’s koncernstrategi. På gasmarkedet er målsætningen nul forsyningssvigt – altså 100% forsyningssikkerhed for alle gasforbrugere i alle årets timer.

Læs mere

Elaktørforum maj 2016

12.5.2016

Sæt kryds i kalenderen 12. maj 2016

Læs mere