Gå til hovedindhold
I Energinet er vi stærkt engageret i det samfund, der omgiver os. Klima og den grønne omstilling er en essentiel del af vores dagsorden, men for os handler bæredygtighed om langt mere end det.
Energinets klimamål
Energinets bestyrelse har i marts 2020 vedtaget følgende 5 klimamål for Energinets eget klimaaftryk på kloden:

 

  • CO2-neutralt nettab og energiforbrug til transmissionsnettet i 2030
  • CO2-neutralt udslip fra naturgas og SF6 gas i 2050
  • CO2-neutral administrativ virksomhedsdrift  i 2030
  • CO2-neutral persontransport i 2025
  • Energinet vil desuden opsætte et ambitiøst klimamål for indirekte udledninger (indkøb af anlæg, affald, vandforbrug mv.)
FN’s Global Compact

Energinet tilsluttede sig i 2009 FN’s Global Compact, og de 10 principper har siden været vigtige pejlemærker i vores arbejde med samfundsansvar inden for områderne:

• respekt for menneskerettigheder
• sociale forhold og medarbejderforhold
• miljø og klima
• antikorruption og bestikkelse

Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller 10 generelle principper for en virksom-heds arbejde med samfundsansvar, og Energinet tilslutter sig fuldt ud de opstillede principper, ligesom vi forventer at vores leverandører handler i overensstemmelse med principperne.

Se Energinets fremskridtsrapporter til Global Compact.