Whistleblower-ordning | Energinet
Energinets whistleblower-ordning giver medarbejdere og eksterne parter med relation til Energinet mulighed for frit at ytre sig om uregelmæssigheder eller overtrædelser af regler begået af Energinets medarbejdere, ledelse, bestyrelse eller leverandører. Den sikrer fuld anonymitet til de, der ønsker at indberette en eventuel mistanke udenom de gængse kommunikationskanaler.

Indberetninger foretages på vores whistleblower-portal, hvor du kan indtaste din indberetning på en formular.
Gå til whistleblower-portal