Gå til hovedindhold

Brintens skjulte potentialer

Grøn brint lavet af vind og sol bliver på tre helt afgørende områder vigtig for, at vi som samfund lykkes med en effektiv grøn omstilling. Det ene er efterhånden velkendt – de to andre områder er måske mere ukendte, men kommer ikke desto mindre til at spille en stor rolle for os i Energinet og alle danskeres hverdag. Thomas Egebo, administrerende direktør i Energinet, sætter fokus på udviklingen og brintens skjulte potentialer.

Større offentliggjorte Power-to-X-projekter de seneste år

Bring kort - Danmark

Kilde: Brintbranchen og offentliggjorte Power-to-X-projekter i danske medier.

Brint-samarbejde er afgørende

Energinet gennemfører sammenhængende, helhedsorienteret planlægning af el- og gassystemerne. I den forbindelse spiller brint en stadig større rolle. Derfor arbejder Energinet på tværs af hele virksomheden for at identificere og understøtte synergier imellem brint og det øvrige energisystem. Men vi kan ikke lykkes alene. Samarbejde med en række aktører i både ind- og udland spiller en afgørende rolle.

STÆRKE EKSEMPLER

  • Innovation og nye samarbejder, blandt andet med Danfoss, hvori det blev undersøgt, hvordan elektrolyseanlæg kan levere værdifulde fleksibilitetsydelser til elsystemet.
  • European Hydrogen Backbone-initiativet arbejder vi med en fælles europæisk vision for brintinfrastruktur.
  • Projektet Energioprindelse gør det muligt at dokumentere strømmens oprindelse time for time. Energioprindelse vil give grøn brint en merværdi.
  • I Green Hydrogen Hub projektet arbejder Gas Storage Denmark sammen med en række partnere for at realisere et projekt, der vil gøre det muligt at lagre brint produceret på vind og sol. Projektet arbejder med både langtids- og korttidslagring i undergrunden. På den måde kan brinten, i samspil med lagermulighederne, bidrage yderligere til balancering af elsystemet.
  • Modernisering af eltarifdesignet så det bliver billigere at være fleksibel brintproducent.
  • Energinets Kapacitetskort anviser gode placeringsmuligheder for elektrolyseanlæg ift. elnettet.