Fleksibelt forbrug skal hjælpe grøn omstilling på vej | Energinet

Fleksibelt forbrug skal hjælpe grøn omstilling på vej

Energi fra vejrafhængige energikilder fylder mere og mere, og energiaftalen fra 2018 bestemmer, at Danmark allerede i 2030 skal have et elsystem, der baseres på 100 % vedvarende energi. Der er altså kun 11 år til, at det samlede forbrug af strøm i Danmark skal dækkes fra kilder, der ikke kan producere energi på planlagte tidspunkter. Derfor er det nødvendigt, at vi i stedet bliver bedre i stand til at slukke og tænde for strømmen i takt med den varierende produktion.

Energiaftalen
 

Energiaftalen om ”et smart og fleksibelt energisystem":

Danmark skal have det mest integrerede, markedsbaserede og fleksible energisystem i Europa med effektiv udnyttelse af energien på tværs af el-, varme- og gassektoren og med en fortsat høj forsyningssikkerhed. Ligeledes er der behov for at videreudvikle elmarkedet […]”. Energiaftalen fremhæver følgende som ét af de initiativer, der skal realisere dette: ”Udvikling af en markedsmodel 3.0, som skal forbedre elmarkedsmodellen: 24,5 mio. kr.


Eksempler på fleksibelt forbrug

Det største nutidige potentiale for fleksibelt forbrug skal findes i store elkedler, der fx anvendes på kraftvarmeværker. Men udviklingen af digitale løsninger og intelligente apparater betyder, at fremtidens fleksible forbrug i højere grad kan komme fra private forbrugere.

Elbiler: Fremtidens elbiler udgør den største del af potentialet for fleksibelt forbrug. Ved hjælp af intelligent datastyring kan aktører på markedet tilbyde ejere af elbiler løsninger, hvor de uden komforttab og med økonomisk gevinst vil kunne lade på de rigtige tidspunkter samt evt. levere systemydelser fra deres batterier tilbage til systemet.

Varmepumper i private hjem: EcoGrid 2.0 er et demonstrationsprojekt, som fjernstyrer 1.000 varmepumper og elradiatorer på Bornholm for at demonstrere mulighederne for almindelige forbrugeres bidrag til fleksibelt forbrug, og hvad det kræver. Læs mere på www.ecogrid.dk.

Batterier til solcellestrøm: Batterier, der bruges til lagring af solcellestrøm i private husstande, kan gennem fællesskaber levere systemydelser til elnettet. Den tyske TSO, TenneT, samarbejder med sonnenCommunity, som er en virtuel platform for elhandel mellem batteriejere. I samarbejdet testes muligheder for, at batteriejere kan levere systemydelser til nettet.