Gå til hovedindhold

Gassen bliver grøn – på bustur med et paradigmeskifte

Grønne gasser kan dække hele det danske gasforbrug i 2035, femten år tidligere end hidtil antaget. Det viser en ny teknisk vurdering af grønne gassers energipotentiale. Den baserer sig dog på den forudsætning, at der vil være gode rammevilkår for udvikling af grønne gasser. De varslede forhandlinger om et nyt energiforlig i foråret er næste stop på dén udviklingsrute. I mellemtiden tog Synergi på tur med rute 223 i Sønderborg Kommune for at kigge ind i gassens grønne potentialer.

Anvendelser af grøn gas
Tung transport
Biogas har et stort uudnyttet potentiale som CO2-neutralt brændstof i busser og lastbiler.

Backup og lagring
Grønne gasser kan lagres i store mængder og udjævne ubalancer i et energisystem, der i stigende grad baserer sig på energikilder, som er vejrafhængige.

Industri
Nogle processer i industri og erhverv kan ikke klare sig uden gas. De processer, der kan omstilles til el, kan desuden være dyre at omstille. Derfor kan grønne gasser være et bæredygtigt alternativ.
Grøn Gas Danmark
Et fællesskab bestående af de danske gasdistributionsselskaber, der har til formål at oplyse om gassens rolle i den grønne omstilling. Energinet har leveret data. www.grongasdanmark.dk/.
Kilder
Tal og fakta i denne artikel bygger på følgende kilder:

Green Gas Initiative, 2017: http://www.greengas-initiative.eu/media/ggi-biomethane_report_06.2017.pdf

Gassens rolle i omstillingen, Energinet 2015: https://energinet.dk/Analyse-og-Forskning/Analyser/RS-Analyse-November-2015-Gassens-rolle

Gassystemets gevinst for samfundet i 2035, Energinet 2015: https://energinet.dk/Analyse-og-Forskning/Analyser/RS-Analyse-November-2015-Gassens-rolle

Den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen, Energistyrelsen 2014: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/EnergiKlimapolitik/gasinfrastrukturen_-_analyse_2014_web.pdf

Anvendelse af gas i et bæredygtigt energisystem, Energinet 2017: https://energinet.dk/Analyse-og-Forskning/Analyser/RS-Analyse-Februar-2017-Gas-i-et-baeredygtigt-energisystem

Om Synergi

Synergi er perspektiverende og letlæste historier om fremtidens energiforsyning fra Energinets position midt i energiens værdikæde mellem producent og forbruger. Vi bruger Synergi til at gå i dialog og skabe gennemsigtighed om omstillingen af energisystemerne til vedvarende energi. Synergi udkommer løbende med to historier om måneden.

Synergi redaktionen:
Helle Larsen Andersen, ansv. redaktør.
Thomas Laursen, redaktør og skribent.
Jesper Nørskov Rasmussen, skribent.
Per Dalsjø Schmidt, SoMe og visuelle virkemidler
Tina Højrup, grafisk linje og visuelle virkemidler
Kontakt redaktionen