Grøn gas krydser grænser | Energinet

Grøn gas krydser grænser

Gassystemet forandrer sig hastigt. Mens 2018 satte nye rekorder for andelen af biogas på nettet, blev der også sat underskrifter på beslutningen om at forbinde det danske gassystem til Norge og Polen med Baltic Pipe. Forude venter arbejdet med at bidrage til en gasstrategi, der blandt andet skal beskrive, hvilken rolle gassystemet skal spille på vejen mod et 100 % CO2-neutralt energisystem i 2050.

Energiaftalen

Grøn gas i energiaftalen:

Der udarbejdes en gasstrategi med fokus på, hvordan den danske gasinfrastruktur fortsat kan udnyttes kommercielt, herunder i den grønne omstilling. Strategien vil også se på rammevilkårene for en konkurrencedygtig udbygning med biogas og andre grønne gasser samt de samlede balancer i den danske gassektor, herunder investeringerne og aktiviteterne i Nordsøen og mulige scenarier for en langsigtet udfasning af naturgas. Strategien vil endvidere se på rammevilkårene for integration af energisystemerne, herunder muligheder for at omdanne og lagre elektricitet som gasformigt brændsel eksempelvis via metanisering.


Baltic Pipe

Projektet er et samarbejde mellem Energinet og det polske gastransmissionsselskab  GAZ-SYSTEM S.A.

 

Gasrørledningen består bl.a. af 800-950 km nye gasrør og planlægges klar til drift i 2022.

 

Kapaciteten bliver op til 10 milliarder kubikmeter gas om året. Det er fire gange det samlede danske gasforbrug i 2016.

 

Projektet er på EU's liste over projekter af særlig europæisk interesse.