OmOs

Kontakt

Sådan kontakter du energinet

Hovednummer
TLF: +45 70 10 22 44
E-MAIL: 
For at få svar på din henvendelse hurtigst muligt kan du med fordel kontakte det relevante fagområde direkte. Se listen nedenfor.

Ellers er du naturligvis velkommen til at rette din henvendelse til vores hovedmail, der fremgår nederst på siden

 

Anlægsprojekter

Her finder du en liste over alle Energinets anlægsprojekter.

På flere af projekterne, er angivet kontaktinformation. 

Listen indeholder både godkendte, planlagte og mulige projekter samt projekter, der er sat i drift inden for det seneste år. 

Byggeri nær eksisterende elanlæg

Planlægning af arbejde eller byggeri nær eksisterende anlæg Arbejde nær elanlæg

Hvis du planlægger byggeri og projekter nær eksisterende elanlæg (jordkabler og luftledninger), så kontakt tidligst muligt Energinets Team 3. parter: 

Team 3. parter
Tlf.nr. 70 22 02 75
E-mail: 3.parter@energinet.dk

Der gælder særlige regler og sikkerhedshensyn omkring elanlæg. Derfor vil vi gerne i dialog med dig så tidligt som muligt, hvis du har planer om et byggeprojekt, beplantning, jordarbejde eller lignende i nærheden af vores anlæg.

Læs mere om byggeri og projekter nær eksisterende elanlæg her

Hvis du skal udføre anlægsarbejde (grave, træbeskæring mv.) i nærheden af højspændingsledninger, så kontakt "Arbejde nær el" for erhvervelse af arbejdsinstruktioner iht. elsikkerhedsloven:

Tlf. 70 22 06 30
E-mail: arbejde-naer-el@energinet.dk

Som entreprenør, bygherre, repræsentant for en offentlig myndighed eller andre, der graver i jorden, har du pligt til at forespørge i LER, Ledningsejerregistret, når du planlægger gravearbejde i nærheden af vores EL ledninger. Det er ikke tilladt at grave uden tilladelse fra Energinet inden for en respektafstand på 5 meter fra højspændingsledninger. 

Læs mere om "Når du skal grave og arbejde nær vores ledninger"

Planer for eltransmissionsnettet

Hvis du har spørgsmål om Energinets fremtidige planer for udviklingen af eltransmissionsnettet, er du velkommen til at kontakte Netplanlægning.

Netplanlægning
E-mail netudvikling@energinet.dk

 

DataHub

DataHub Support

E-mail: Datahub@energinet.dk

Tlf: +45 70 22 28 10

Leverandør (EAN og CVR)

Bogholderi

Bogholderi@energinet.dk 

EAN- og CVR-numre

Støtte til solceller, vind og biogas

Hvis du har spørgsmål om støtte til vedvarende energi herunder solceller, vindmøller og biogas, skal du kontakte Energistyrelsen.

Læs mere om støtte til vedvarende energi på Energistyrelsens hjemmeside

Energistyrelsen har den 1. januar 2018 bl.a. overtaget administration af støtte til solceller, husstandsvindmøller, vindmøller og biogas, herunder afgørelser om støtte/nettoafregning, afregning af pristillæg og efterfølgende ændringer og flytninger.

Alle igangværende sager overgår automatisk til Energistyrelsen.

Så er du som privatperson eller virksomhed berørt af de nævnte opgaver, skal du som udgangspunkt ikke foretage dig noget i forbindelse med overflytningen af opgaverne.

Har du i fremtiden spørgsmål, skal du kontakte Energistyrelsen. Fx hvis

 • du har spørgsmål til afregning af den strøm, dit anlæg producerer
 • du har behov for at ændre dit anlæg
 • du flytter eller køber et hus med fx solcelleanlæg

Energinet har indtil 31. december 2017 varetaget opgaverne. Som led i regeringens udflytning af statslige arbejdspladser er opgaverne overdraget til Energistyrelsen i Esbjerg pr. 1. januar 2018.

 

Systemydelser

Electricitymarket@energinet.dk

Energidataservice

Energidata@energinet.dk

Øvrige henvendelser

Find vores lokationer

Energinets hovedkontor ligger i Erritsø ved Fredericia. Derudover har Energinet 7 bemandede lokationer i Danmark.

 • Fredericia
 • Fredericia
 • Ballerup
 • Egtved
 • Tjele
 • Vester Hassing
 • Stenlille
 • Lille Torup
 • Everdrup

Fredericia

Energinets hovedkontor ligger i Erritsø ved Fredericia.

Her er bl.a. vores kontrolcentre for el og gas placeret, som er bemandet 24 timer i døgnet. Der ligger desuden en stor del af afdelingerne inden for el (elmarked, eltransmission, systemdrift og udvikling), samt en række koncernfunktioner (it, økonomi, jura, indkøb, HR, facility service mv.). Den faglige sammensætning i huset er meget bred og omfatter bl.a. administrativt og teknisk personale, ingeniører, økonomer, it-specialister og ledere.

Adresse:

Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Tlf.: 70 10 22 44
info@energinet.dk

Tæt ved vores hovedkvarter har vi desuden nogle lokaler, som primært huser medarbejdere fra vores DataHub samt it.

Adresse:

Vesterballevej 4
7000 Fredericia

Ballerup

I Pederstrup ved Ballerup er store dele af Energinets gasmarked og -drift placeret. Derudover er drift og vedligehold af elnettet øst for Storebælt placeret her. Vores medarbejdere i Ballerup er bl.a. administrativt og teknisk personale, økonomer, ingeniører og ledere.

Adresse:

Pederstrupvej 76
2750 Ballerup
Tlf.: 70 10 22 44
info@energinet.dk

Egtved

I Egtved ligger Energinets aktiviteter, som omfatter drift og vedligehold af transmissionsnettet for naturgas i Danmark. Vores medarbejdere i Egtved er hovedsagligt teknisk personale.

Adresse:

Mosevej 3
6040 Egtved
Tlf.: 70 10 22 44
info@energinet.dk

Tjele

Tjele har, sammen med Vester Hassing i Nordjylland, ansvaret for Energinets drift og vedligehold af elnettet i Nord- og Midtjylland samt omformerstationen med forbindelse til Norge. Medarbejderne i Tjele er hovedsagligt teknisk personale.

Adresse:

Hobro Landevej 6A
8830 Tjele
Tlf.: 70 10 22 44
info@energinet.dk

Vester Hassing

Vester Hassing har, sammen med Tjele, ansvaret for Energinets drift og vedligehold af elnettet i Nord- og Midtjylland samt omformerstationen med forbindelse til Sverige. Vores medarbejdere i Vester Hassing er hovedsagligt teknisk personale.

Adresse:

Elsamvej 73
9310 Vodskov
Tlf.: 70 10 22 44
info@energinet.dk

Stenlille

I Stenlille på Sjælland ligger det ene af Gas Storage Denmark's to gaslagre i Danmark. Sektionens hovedansvarsområde er drift og vedligehold af gaslageret. Vores medarbejdere i Stenlille er hovedsageligt teknisk personale.

Adresse:

Energinet Stenlille Gaslager A/S
Merløsevej 1 B
4296 Nyrup
Tlf.: 70 10 22 44
info@energinet.dk

Lille Torup

I Lille Torup i Nordjylland ligger det ene af Gas Storage Denmark's to gaslagre i Danmark. Sektionens hovedansvarsområde er drift og vedligehold af gaslageret. Vores medarbejdere i Lille Torup er hovedsageligt teknisk personale.

Adresse:

Energinet Lille Torup Gaslager A/S
Rækkeborgvej 4
9620 Aalestrup
Tlf.: 70 10 22 44
info@energinet.dk

Everdrup

I Everdrup på Sydsjælland ligger Energinets kompressorstation, som er tilknyttet gasrørledningen Baltic Pipe. Vores medarbejdere i Everdrup er hovedsageligt teknisk personale.

Adresse:

Rønnedevej 12B
4733 Tappernøje
Tlf.: 70 10 22 44
info@energinet.dk