Bestyrelsen fastlægger på vores ejers vegne vores strategi og medvirker til at udvikle Energinet

Bestyrelsesmedlemmer

Lars Barfoed, Formand

Tidl. folketingsmedlem og ministerUdpeget af energi-, forsynings- og klimaministeren d. 11. september 2017


Lars Barfoed er cand.jur. og public affairs direktør i kommunikationsfirmaet Primetime. Lars Barfoed har tidligere været direktør i Finansrådet og medlem af en række bestyrelser og europæiske organisationer. Derudover er Lars Barfoed tidligere medlem af Folketinget, minister og formand for Det Konservative Folkeparti.

Charlotte Møller

Charlotte Møller 

Direktør, Toldstyrelsen

Indtrådt som ministerudpeget den 1. maj 2013, genudpeget 1. maj 2014 og 1. maj 2016.

Udpegningsperioden udløber den 30. april 2018.

Øvrige ledelseshverv:

 • Bestyrelsesmedlem i PFA Bank A/S, i PFA Asset Management A/S samt i PFA Kapitalforening

Bente Overgaard

Bente Overgaard  

Partner, Flensby & Partners.

Indtrådt som ministerudpeget 1. juni 2017.

Udpegningsperioden udløber 30. april 2018.

 Øvrige ledelseshverv:

 • Bestyrelsesformand, JN Data

 

Hans Duus Jørgensen

Hans Duus Jørgensen 

Tidl. direktør

Indtrådt som ministerudpeget den 17. maj 2016

Udpegningsperioden udløber den 30. april 2018

Øvrige ledelseshverv:

 • Bestyrelsesmedlem i N.C. Miljø A/S
 • Direktion og bestyrelse i Kirkelte Aps

Hans Simonsen

Hans Simonsen 

Ingeniør, HD

Indtrådt som ministerudpeget 1. maj 2012, genudpeget 1. maj 2014 og 1. maj 2016.

Udpegningsperioden udløber den 30. april 2018.

Øvrige ledelseshverv:

 • Bestyrelsesmedlem i Folker A/S

Lars E. Clausen

Lars E Clausen 

Direktør

Indtrådt som ministerudpeget den 17. maj 2016

Udpegningsperioden udløber den 30. april 2018

Øvrige ledelseshverv:

 • Bestyrelsesmedlem Datacon A/S
 • Senior advisor, QVARTZ

Niels Bergh-Hansen

Niels Bergh-hansen 

Tidl. direktør

Indtrådt som ministerudpeget den 17. maj 2016

Udpegningsperioden udløber den 30. april 2018

Øvrige ledelseshverv:

 • Næstformand i Aabenraa Havn
 • Bestyrelsesmedlem i Meldgaard Holding A/S

Peter Møllgaard

Peter Møllgaard 

Cand.polit., ph.d., Dekan for Forskning ved Copenhagen Business School

Indtrådt som ministerudpeget 24. august 2005, genudpeget 1. maj 2007, 1. maj 2008, 1. maj 2010, 1. maj 2012, 1. maj 2014 og 1. maj 2016.

Udpegningsperioden udløber den 30. april 2018.

Øvrige ledelseshverv:

 • Bestyrelsesformand i Egmont H. Petersens Kollegium
 • Bestyrelsesmedlem i MADE – Manufacturing Academy of Denmark.

Berit Schilling

Berit Schilling 

Afregningskoordinator, Økonomi, Energinet

Indtrådt som medarbejdervalgt den 1. marts 2013, genvalgt 24. august 2015

Valgperioden udløber den 23. august 2019.

Tidligere medlem af bestyrelsen fra den 24. august 2007 til den 23. august 2011.

Øvrige ledelseshverv:

 • Ingen

Carl Erik Madsen

Carl Erik Madsen 

Diplomingeniør, Stærkstrøm, Eldrift, Energinet

Indtrådt som medarbejdervalgt 24. august 2007, genvalgt  24. august 2011 og  24. august 2015.

Valgperioden udløber den 23. august 2019.

Øvrige ledelseshverv:

 • Ingen

Rasmus Munch Sørensen

Rasmus Munch Sørensen 

Cand. Polyt., Energianalytiker, Systemudvikling og Elmarked, Energinet

Indtrådt som medarbejdervalgt 24. august 2015

Valgperioden udløber den 23. august 2019.

Øvrige ledelseshverv:

 • Direktion og bestyrelse i Mølkær Angus