Bestyrelse | Energinet
Bestyrelsen fastlægger på vores ejers vegne vores strategi og medvirker til at udvikle Energinet

Bestyrelsesmedlemmer

Lars Barfoed, Formand

Bestyrelsesformand Lars Barfoed

Tidl. folketingsmedlem og minister

Indtrådt som ministerudpeget den 11. september 2017, genudpeget den 1. maj 2018. Udpegningsperioden udløber den 31. august 2020.

Lars Barfoed er cand.jur. og public affairs direktør i kommunikationsfirmaet Primetime.

Lars Barfoed har tidligere været direktør i Finansrådet og medlem af en række bestyrelser og europæiske organisationer.

Derudover er Lars Barfoed tidligere medlem af Folketinget, minister og formand for Det Konservative Folkeparti.

Marianne Sørensen Henriksen

Bestyrelsesmedlem Marianne Sørensen 

Group CFO, Rambøll Gruppen A/S

Indtrådt som ministerudpeget den 1. maj 2018.

Udpegningsperioden udløber den 31. august 2020.

Hans Duus Jørgensen

Hans Duus Jørgensen 

Tidl. direktør

Indtrådt som ministerudpeget den 17. maj 2016, genudpeget den 1. maj 2018.

Udpegningsperioden udløber den 31. august 2020.

Søren Marinus Sørensen

Bestyrelsesmedlem Søren Sørensen 

Assistant Professor, Aarhus University, Department of Business Development and Technology

Indtrådt som ministerudpeget den 1. maj 2018.

Udpegningsperioden udløber den 31. august 2020.

Lars Erik Clausen

Lars E Clausen 

Direktør

Indtrådt som ministerudpeget den 17. maj 2016, genudpeget den 1. maj 2018.

Udpegningsperioden udløber den 31. august 2020.

Niels Frederik Bergh-Hansen

Niels Bergh-hansen 

Tidl. direktør

Indtrådt som ministerudpeget den 17. maj 2016, genudpeget den 1. maj 2018.

Udpegningsperioden udløber den 31. august 2020.

Nana Bule Sejbæk

Bestyrelsesmedlem Nana Bule 

Administrerende direktør for Microsoft Danmark & Island 

Indtrådt som ministerudpeget den 1. maj 2018.

Udpegningsperioden udløber den 31. august 2020.

Jakob Bruun Andersen

Gruppeleder, Asset Optimering i Energinet Eltransmission. 

Indtrådt som medarbejdervalgt den 29. august 2019. 

Valgperioden udløber den 23. august 2023.

Lene F. Hansen

Projektleder, HMN Projektering og Plastnet, GasNet Service 

Indtrådt som medarbejdervalgt den 29. august 2019. 

Valgperioden udløber den 23. august 2023.

Rasmus Ingstrup

Energipolitisk seniorrådgiver, Digitalisering, Energinet Koncern. 

Indtrådt som medarbejdervalgt den 29. august 2019. 

Valgperioden udløber den 23. august 2023.

Bestyrelsens kompetencer

Bestyrelsens kompetenceprofil dækker følgende områder:

 • Strategi og forretningsudvikling
 • Virksomhedsledelse
 • Finans, økonomi og risikostyring
 • Reguleringsforhold
 • Organisationsforhold
 • Forbrugerforhold
 • Konkurrenceforhold
 • Forskningsmiljøer
 • Sektorkendskab
 • Energisystemer, nationalt og internationalt
 • Specifikt kendskab til det danske el- og gassystem