Interessentforum

Energinets interessentforum består af eksterne repræsentanter fra el-, gas- og varmesektoren, interesseorganisationer og forskningsmiljøer.

Klima-, energi- og forsyningsministeren har udpeget nyt interessentforum pr. 1/1 2022.

Birte Holst Jørgensen er formand for Interessentforum og udpeget af klima-, energi- og forsyningsministeren.

Som en lovpligtig del af Energinets styring samarbejder virksomheden med et interessentforum bestående af op til 30 eksterne medlemmer, inkl. en formand. Forummet sikrer, at Energinets overordnede planlægning er præget af hensyntagen til energibranchen og udfordringer i samfundet.

Interessentforummet afgiver udtalelser om virksomhedens overordnede strategier og planer til Energinets ledelse. Dette sker med henblik på at understøtte driften af virksomheden, idet forummet ikke har kompetence til at træffe beslutninger.

Energinets Interessentforum mødes to gange om året til heldagsmøder.

Interessentforummets udtalelser kan læses i PDF til højre på siden.

Det er klima-, energi- og forsyningsministeren, der nedsætter et rådgivende interessentforum for en 4-årig periode. Den nuværende periode er 2022-2025, og i den periode kan de indstillingsberettigede organisationer udskifte og indmelde medlemmer og suppleanter til Energinet løbende. Næste udpegningsperiode er 2026-2029.

Navn Titel Indstillingsberettiget organisation 
Birte Holst Jørgensen Formand Interessentforum Udpeget af klima-, energi-, forsyningsministeren

 

Indsigt i el-, gas- og varmesektoren
Medlem Suppleant Indstillingsberettiget organisation 
Lykke Mulvad Jeppesen,
Head of Regulatory Analysis, Ørsted
Camilla Holbech,
Afdelingschef, Green Power Denmark
Green Power Denmark (produktion, handel og distribution)

Finn Andersen,
Kommerciel direktør, Energi Fyn

Frederik Ingvordsen,
Konsulent, Green Power Denmark
Green Power Denmark (produktion, handel og distribution) 
Mette Rose Skaksen,
Viceadm. direktør, Green Power Denmark
Julie Starostka,
Afdelingschef, Green Power Denmark 
Green Power Denmark (produktion, handel og distribution) 

Per G. Kristensen,
Chef for forretningsudvikling, Dansk Gasteknisk Center

  Dansk Gasteknisk Center (indsigt i gasdistribution)

Frank Rosager,
Direktør, Biogas Danmark

Kasper Gadbert,
Markedsanalytiker, Biogas Danmark
Biogas Danmark
Kim Mortensen,
Direktør, Dansk Fjernvarme
Nicolai Kipp,
Afdelingschef, Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme  
Niels Larsen,
Direktør, Foreningen Decentral Energi          

Steen Juul Thomsen,
Næstformand, Foreningen Decentral Energi

Foreningen Decentral Energi
Hanne Johnsen,
Specialkonsulent, Brancheforeningen Cirkulær
Nana Winkler,
Specialkonsulent, Brancheforeningen Cirkulær
Brancheforeningen Cirkulær

Adriana Guerenabarrena,
Chef for regulering og Analyse, Brintbranchen

Mette Kirstine Schmidt,
Politisk- og International chef, Brintbranchen

Brintbranchen

Jan Rasmussen, Chief Specialist, Grid Solutions & Compliance, Better Energy A/S

Flemming V. Kristensen,
Formand for Dansk Solcelleforening og indehaver af FKSol

Dansk Solcelleforening

Jacob Drengsgaard,
Chef for Planlægning og Systemudvikling, Evida

Kasper Thue Andresen,
Senior Legal Advisor, Evida

Evida

Jack Kristensen,
Funktionschef, Andel Energi

Martin Dam Wied,
Afdelingschef, Green Power Denmark

Green Power Denmark (indsigt i gashandel)
Indsigt i forbrugerforhold
Medlem Suppleant Indstillingsberettiget organisation
Louise Bank,
Teamleder, Dansk Industri             
  Dansk Industri                          
Jens Astrup Madsen,
Chefkonsulent og energichef, Landbrug & Fødevarer

Simon Horsholt,
Seniorkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer 

Christian Sand,
Forbrugerpolitisk rådgiver, Forbrugerrådet Tænk

   Forbrugerrådet TÆNK 

Isak Dyrløv Klindt
Specialkonsulent, KL

Jesper Albér Madvig,
Teamleder og chefkonsulent, KL

Kommunernes Landsforening 

Alexander Søndergaard,
Underdirektør, SMVdanmark

   SMVdanmark

Malene Mortensen,
Chefkonsulent, Dansk Erhverv

Esben Thietje Mortensen,
Fagchef for energi, Dansk Erhverv
Dansk Erhverv

Michael Mücke Jensen,
Teknik- og miljøchef, Drivkraft Danmark

Alexander Plougmann,
Energi- og teknikkonsulent, Drivkraft Danmark
Drivkraft Danmark
Indsigt i samfundsmæssige forhold
Medlem Suppleant Indstillingsberettiget organisation           
Bodil Kristine Sejer,
Regionsformand, TL Syddanmark
Pernille Rohde,
Regionsformand, TL Midtjylland
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Dorte Grinderslev,
Chefkonsulent, De Økonomiske Råd          
  De Økonomiske Råds Sekretariat 
Indsigt i energiplanlægning samt forskning og udvikling
Medlem Suppleant                                                                                     Indsigtsberettiget organisation                                            
Peter Birch Sørensen,
Professor, Københavns Universitet
Mette Asmild,
Professor, Københavns Universitet
Rektorkollegiet (økonomisk/samfundsfaglig/
juridisk indsigt)
Birgitte Egelund Olsen,
Professor, Aarhus Universitet
Ole Windahl Pedersen,
Professor, Aarhus Universitet
Rektorkollegiet (økonomisk/samfundsfaglig/
juridisk indsigt)
Birgitte Bak-Jensen,
Professor, Aalborg Universitet
Marco Chiarandini,
Lektor, Syddansk Universitet
Rektorkollegiet (teknisk/miljømæssig/klimamæssig indsigt)
Jacob Østergaard,
Professor, Divisionschef, DTU WIND
  DTU (teknisk/miljømæssig/klimamæssig indsigt)
Indsigt i miljø- og klimaspørgsmål
Medlem  Suppleant Indstillingsberettiget organisation                                       

Karsten Capion,
Senioranalytiker, CONCITO 

Nethe Veje Lausen,
Energi, Bygninger og Industri, CONCITO
CONCITO                              
Gunnar Boye Olesen,
Politisk koordinator, VedvarendeEnergi 

Henning Bo Madsen.
Bestyrelsesmedlem, VedvarendeEnergi
VedvarendeEnergi 
Julie Bangsgaard Abrahams,
Seniorrådgiver, Energi, Rådet for Grøn Omstilling
Jens Dahlstrøm Iversen,
Seniorrådgiver, Energi, Rådet for Grøn Omstilling
 Rådet for Grøn Omstilling