Gå til hovedindhold
Energinet er en koncern, der består af en koncerndirektion- og stabe, samt 8 datterselskaber. Datterselskaberne har hver sin direktion, ledergruppe og bestyrelse.
 • Koncerndirektion

  Koncerndirektion

  Direktionen varetager virksomhedens daglige ledelse i overensstemmelse med de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastlægger.

   

  Thomas Egebo

  Adm. direktør, CEO
  Tlf. +45 22 40 11 20
  Email: teg@energinet.dk

   

  Torben Thyregod

  Finansdirektør, CFO
  Tlf. +45 76 22 43 01
  Email: tth@energinet.dk

 • Koncernstab
  Organisationsdiagram for koncernstabe 

  Koncernstabe

   

  Strategi og Kommunikation  

  Strategi og Kommunikation arbejder med understøttelse af ledelsen, strategiudvikling, interessentsamarbejde og kommunikation.

  Stina Willumsen
  Direktør for Strategi og Kommunikation
  Tlf: +45 23 33 85 00
  Email: swi@energinet.dk

  Koncern HR

  HR arbejder vi med tiltrækning, fastholdelse og udvikling af ledere og medarbejdere. Dermed skaber vi forudsætninger for et godt arbejdsmiljø og for, at vi som virksomhed kan realisere vores mål.

  Christian Flø
  HR direktør
  Tlf. + 45 21 28 84 12
  E-mail: cof@energinet.dk

  Innovation og Digitalisering

  Nicolaj Nørgaard Peulicke
  Direktør for Digitalisering
  Tlf: +45 23 33 87 05
  Email: nnp@energinet.dk

  Koncernjura

  Koncernjura arbejder med understøttelse af koncernen vedrørende jura, risikostyring, beredskab og kvalitetssikring.

  Myndighedsenhedens opgave er at forestå regeludstedelse og administration af Energinets myndighedsopgaver. Energinet agerer som myndighed, når vi for eksempel udsteder regler/forskrifter eller når vores afgørelser har virkning overfor tredjepart. Myndighedsenheden vil være kontaktpunkt for myndigheder i forbindelse hermed. Myndighedsenhedens mission er, at Energinet udsteder regler og træffer afgørelser af høj faglig kvalitet efter en transparent proces i forbindelse med Energinets virke.

  Annette Ikast
  Juridisk direktør
  Tlf: +45 76 22 43 02
  Email: aik@energinet.dk 

  Koncernøkonomi

  Koncernøkonomi arbejder med økonomirapportering til koncernledelsen i form af blandt andet årsrapporter og halvårsrapporter. Koncernøkonomi har ansvar for kontakten med Rigsrevisionen og intern revision.

  Thomas Berg Jakobsen
  Koncernøkonomidirektør
  Tlf: +45 51 38 07 29
  Email: tbj@energinet.dk

 • Forretningsservice

  Organisationsdiagram over Forretningsservice

  Forretningsservice

  I Forretningsservice understøtter vi koncernen og koncernens forretningsenheder med ydelser inden for IT, indkøb samt økonomi og Facility Service.

  Marianne Hansen
  Administrerende direktør for Forretningsservice
  Tlf: +45 29 49 42 70
  E-mail: mhs@energinet.dk

  Indkøb

  Indkøb understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med drift og udvikling inden for indkøbsområdet, herunder EU-udbud og kontrakter.

  Kristian Snog Folmann
  Områdeleder for Indkøb
  Tlf: +45 29 79 14 71
  E-mail: ksf@energinet.dk 

  Økonomi og Facility Service

  Søren Iversen Hjørlund
  Områdeleder for Økonomi og Facility Service
  Tlf: +45 76 22 41 00
  E-mail: sih@energinet.dk

 • IT

  IT

  IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med IT-udvikling og drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi.

   

  Morten Gade Christensen 
  IT-direktør
  Tlf: +45 23 33 88 50
  Email: mgc@energinet.dk

   

  IT Cyber Defense

  Kewin Peltonen
  Afdelingsleder
  Tlf. +45 30 92 30 35
  Email: kpl@energinet.dk

   

  IT Finance and PMO

  Villads Kirkegaard-Jensen
  Afdelingsleder
  Tlf. + 45 24 46 93 47
  E-mail: vkj@energinet.dk

   

  IT CIO office

  Gitte Schjøtt-Kristensen
  Afdelingsleder
  Tlf. + 45 51 67 79 02
  E-mail gtk@energinet.dk


  IT Costumer Experience

  Diana Thaysen Bach-Laursen
  Afdelingsleder
  Tlf. +45 30 92 30 03
  E-mail dtl@energinet.dk

   

  IT Enterprise Information

  NN

   

  IT Business Development

  Stefan Lissau Erichsen
  Områdeleder
  Tlf. +45 30 46 21 35
  Email: sei@energinet.dk

 • Teknik og Anlæg

  Organisationsdiagram Teknik og Anlæg

   

  Teknik og Anlæg

  Teknik og Anlæg arbejder med drift, vedligehold og anlægsarbejder i det overordnede gastransmissionssystem.

  Peter Hodal
  Administrerende direktør for Teknik og Anlæg
  Tlf: +45 23 33 87 00
  Email: pah@energinet.dk

   

  Drift og Vedligehold Vest

  Per Stangholm Jakobsen
  Afdelingsleder for D&V
  Tlf: +45 23 33 89 50
  Email: psj@energinet.dk

   

  Optimering og Support 

  Martin Mygind Andersen (Varetager)
  Afdelingsleder 
  Tlf. + 45 30 92 31 14
  Email: mde@energinet.dk

   

  Drift og Vedligehold Øst

  Per Stangholm Jakobsen (Varetager)
  Afdelingsleder for D&V
  Tlf: +45 23 33 89 50
  Email: psj@energinet.dk

   

  Teknik og Innovation

  Martin Mygind Andersen 
  Afdelingsleder 
  Tlf. + 45 30 92 31 14
  Email: mde@energinet.dk

   

  Anlægsprojekter

  Per Lyngbo Sørensen
  Afdelingsleder for Anlæg og Support
  Tlf: +4540273763
  Email: pse@energinet.dk

 • Eltransmission

  Orgdiagram eltransmission

  Eltransmission

  Eltransmission arbejder med drift og udvikling af det danske eltransmissionsnet. 

  Henrik Riis
  Administrerende direktør for Eltransmission
  Tlf: +45 23 33 86 00
  Email: hri@energinet.dk

   

  Anlægsoptimering

  Anlægsoptinmering arbejder med undersøgelser og planlægning af eltransmissionsanlæg for at sikre, at Energinet bygger og reinvesterer de rigtige anlæg på de rigtige tidspunkter.
   
  Martin Høegh Jensen
  Områdeleder for Planlægning
  Tlf: +45 76 22 48 39
  Email: mhj@energinet.dk

   

   

  Projekter

   

  Projekter arbejder med projektering og udførelse af de anlægsprojekter, som det er besluttet at gennemføre.

  Marian Petrea Kaagh
  Områdeleder for Projekter
  Tlf: +45 23 33 86 88
  Email: mpk@energinet.dk

  Teknik

  Teknik arbejder med udbygninger og reinvesteringer af de anlæg og net, der tilsammen udgør det danske eltransmissionsnet.

  Henrik Riis (Varetager)
  Områdeleder for Teknik
  Tlf: +45 23 33 86 00
  Email: hri@energinet.dk

  Asset

  Asset arbejder med optimering og vedligehold af de anlæg og net, der tilsammen udgør det danske eltransmissionsnet.

  Henrik Brinkman Madsen
  Områdeleder for Asset
  Tlf: +45 23 33 86 86
  Email: hbm@energinet.dk

 • Elsystemansvar

  Energinet Elsystemansvar  Elsystemansvar

  Elsystemansvars kerneopgaver er at indpasse vedvarende energi, sikre lige adgang til nettene, udvikle elmarkedsdesign, overvåge og balancere eltransmissionsnettet og at varetage elforsyningssikkerheden i Danmark.

  Søren Dupont Kristensen
  Administrerende direktør for Elsystemansvar
  Tlf: +45 23 33 86 31
  Mail: sdk@energinet.dk


  Forretning og Elmarked

  Signe Horn Rosted
  Områdeleder for Elmarked
  Tlf: +45 23 33 89 92
  Mail: shr@energinet.dk

   

  Elsystemdrift

  Klaus Winther
  Områdeleder for Elsystemdrift
  Tlf: +45 24 91 98
  Mail: kwi@energinet.dk

  Systemanalyse

  Bjarne Brendstrup
  Områdeleder for Elsystemudvikling
  Tlf: +45 30 67 46 93
  Mail: bjb@energinet.dk

   

  Strategisk Planlægning 

  Hanne Storm Edlefsen
  Områdeleder for Strategisk Planlægning
  Tlf: +45 23 33 85 50
  Mail: hse@energinet.dk

   

  Energiøer 

  Hanne Storm Edlefsen
  Områdeleder for Energiøer
  Tlf: +45 23 33 85 50
  Mail: hse@energinet.dk

   

 • GAS TSO

  Organisationsdiagram Gas tso

   

  GAS TSO

  Gas TSO arbejder med drift og vedligehold af gastransmissionssystemet samt markedsudvikling inden for gasområdet.

  Torben Brabo
  Administrerende direktør for Gas TSO
  Tlf: +45 44 87 33 60
  Mail: tbr@energinet.dk

   

  Grønt System

  Stine Grenaa Jensen
  Områdeleder
  Tlf: + 45 23 33 86 92
  Email: sgj@energinet.dk

   

  Marked

  Jeppe Danø
  Områdeleder 
  Tlf: +45 23 33 88 05
  Mail: jda@energinet.dk 

  Aktiver

  Torben Brabo
  Adm. direktør
  Tlf: +45 44 87 33 60
  Mail: tbr@energinet.dk

 • GAS storage denmark
  Organisationsdiagram

  Gas Storage Denmark

  Gas Storage Denmark ejer og forvalter de 2 underjordiske gaslagringsanlæg i Danmark:

  • akviferlageret i Stenlille i den centrale del af Sjælland
  • kavernelageret i Lille Torup i Nordjylland

  Gas Storage Denmark A/S er et 100% ejet datterselskab af Energinet

  Gå til Gas Storage Denmark's hjemmeside her: www.gasstorage.dk

   

  Adam Elbæk
  Vice President & CEO
  Tlf: +45 30 67 47 34
  Mail:ael@gasstorage.dk

   

  D&V Gaslager

  Drift og vedligehold af gaslagrene 

  Martin Christensen
  COO
  Mail: mct@energinet.dk

  Lille Torup Gaslager

  Lille Torup Gaslager består af syv salthorstkaverner, der anvendes til lagring og udtrækning af naturgas.

  Jørgen Lund
  Manager
  Tlf:  +45 61 16 61 80
  Mail: jdu@gasstorage.dk

  Stenlille Gaslager

  Stenlille Gaslager  er et kunstigt skabt naturgaslager i vandfyldt sandsten, ca. 1,5 km. under jordens overflade. Lageret anvendes til lagring og udtrækning af naturgas.

  Kristian Asmussen
  Manager
  Tlf: +45 61 24 43 71
  Mail: kau@gasstorage.dk

  Business Operations

  Business Operations varetager det daglige forretningsansvar for Energinets gaslagerforretning, og de forestår alle aktiviteter inden for salg, produktudvikling, risikostyring, strategi og forretningsudvikling i gaslagerforretningen.

  Rune H. Gjermundbo
  Senior Manager
  Tlf: +45 61 24 02 14
  Mail: rhg@gasstorage.dk 

 • DataHub

  Datahub

  Datahub

  DataHub arbejder med at sikre en velfungerende drift af  DataHub og yder support til DataHub-aktørerne. 

  Martin Lervad Lundø
  Administrerende direktør for DataHub
  Tlf: +45 23 33 88 99
  Mail: mln@energinet.dk

   

  Forretningsudvikling og Support

  Bodil Skov Jørgensen
  Afdelingsleder for Forretningsudvikling og Support
  Tlf: +45 61 24 43 64
  Mail: bsj@energinet.dk

   

  Processer og Design

  Per Bergstedt
  Afdelingsleder for Processer og Design
  Tlf: +45 22 12 07 72
  Mail: pbr@energinet.dk

   

  IT- og Porteføljestyring

  Søren Vesterager
  Afdelingsleder for IT- og Porteføljestyring
  Tlf: +4561699913
  Mail: sve@energinet.dk

   

 • Associated Activities

  Associated Activities arbejder blandt andet med konsulentopgaver rundt omkring i verden, blandt andet i Kina, Afrika, Mellemøsten og Sydamerika. Igennem projekter, undervisning og træning deler vi den viden og erfaring, som vi har fra vores egen hverdag, hvor vi integrerer stadig større andele af vindkraft i det danske elsystem.

  Læs mere på den engelske del af hjemmesiden.

  Vi udlejer desuden overskydende kapacitet på selskabets etablerede fiberoptiske forbindelser kaldet ”dark fibres”, og plads på vore master til montering af antenner og tilhørende udstyr.

  Læs mere om udlejning af overskydende kapacitet og plads på vore master

   

  Peter Markussen
  D
  irektør for Associated Activities
  Tlf: +45 61 24 43 53
  Mail: pmr@energinet.dk