Energinets Organisationsdiagram - Se afdelingerne og datterselskaberne | Energinet
Energinet er en koncern, der består af en koncerndirektion- og stabe, samt 8 datterselskaber. Datterselskaberne har hver sin direktion, ledergruppe og bestyrelse.
 • Koncerndirektion

  Koncerndirektion

  Direktionen varetager virksomhedens daglige ledelse i overensstemmelse med de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastlægger.

   

  Thomas Egebo

  Adm. direktør, CEO
  Tlf. +45 22 40 11 20
  Email: teg@energinet.dk

   

  Torben Thyregod

  Finansdirektør, CFO
  Tlf. +45 76 22 43 01
  Email: tth@energinet.dk

   

  Torben Glar Nielsen

  Teknisk direktør, CTO
  Tlf. +45 76 22 44 00
  Email: tgn@energinet.dk

 • Koncernstab

  Organisationsdiagram Koncerstabe i Energinet 

  Koncernstabe

   

  Strategi og Kommunikation  

  Strategi og Kommunikation arbejder med understøttelse af ledelsen, strategiudvikling, interessentsamarbejde og kommunikation.

  Stina Willumsen
  Direktør for Strategi og Kommunikation
  Tlf: +45 23 33 85 00
  Email: swi@energinet.dk

  Koncern HR

  HR arbejder vi med tiltrækning, fastholdelse og udvikling af ledere og medarbejdere. Dermed skaber vi forudsætninger for et godt arbejdsmiljø og for, at vi som virksomhed kan realisere vores mål.

  Christian Flø
  HR direktør
  Tlf. + 45 21 28 84 12
  E-mail: cof@energinet.dk

  Innovation og Digitalisering

  Nicolaj Nørgaard Peulicke
  Direktør for Digitalisering
  Tlf: +45 23 33 87 05
  Email: nnp@energinet.dk

  Koncernjura

  Koncernjura arbejder med understøttelse af koncernen vedrørende jura, risikostyring, beredskab og kvalitetssikring.

  Myndighedsenhedens opgave er at forestå regeludstedelse og administration af Energinets myndighedsopgaver. Energinet agerer som myndighed, når vi for eksempel udsteder regler/forskrifter eller når vores afgørelser har virkning overfor tredjepart. Myndighedsenheden vil være kontaktpunkt for myndigheder i forbindelse hermed. Myndighedsenhedens mission er, at Energinet udsteder regler og træffer afgørelser af høj faglig kvalitet efter en transparent proces i forbindelse med Energinets virke.

  Annette Ikast
  Juridisk direktør
  Tlf: +45 76 22 43 02
  Email: aik@energinet.dk 

  Koncernøkonomi

  Koncernøkonomi arbejder med økonomirapportering til koncernledelsen i form af blandt andet årsrapporter og halvårsrapporter. Koncernøkonomi har ansvar for kontakten med Rigsrevisionen og intern revision.

  Thomas Berg Jakobsen
  Koncernøkonomidirektør
  Tlf: +45 51 38 07 29
  Email: tbj@energinet.dk

 • Forretningsservice

  Organisationsdiagram over Forretningsservice

  Forretningsservice

  I Forretningsservice understøtter vi koncernen og koncernens forretningsenheder med ydelser inden for IT, indkøb samt økonomi og Facility Service.

  Marianne Hansen
  Administrerende direktør for Forretningsservice
  Tlf: +45 29 49 42 70
  Email: mhs@energinet.dk

  Indkøb

  Indkøb understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med drift og udvikling inden for indkøbsområdet, herunder EU-udbud og kontrakter.

  Kasper Vestergaard Larsen
  Områdeleder for Indkøb
  Tlf: +45 76 22 43 28
  kvl@energinet.dk

  Økonomi og Facility Service

  Søren Iversen Hjørlund
  Områdeleder for Økonomi og Facility Service
  Tlf: +45 76 22 41 00
  sih@energinet.dk

 • IT

   

  Organisationsdiagram over IT i Energinet

  IT

  IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med IT-udvikling og drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi.

   

  Morten Gade Christensen 
  IT-direktør
  Tlf: +45 23 33 88 50
  Email: mgc@energinet.dk

   

  IT Risiko og Sikkerhed 

  Kewin Peltonen
  Afdelingsleder
  Tlf. +45 30 92 30 35
  Email: kpl@energinet.dk

  IT Strategi og Styring 

  Anders Dalgaard
  Områdeleder
  Tlf. +45 23 33 88 37
  Email: ADA@energinet.dk

  IT Kundeleverancer

  Henriette Korsgård Lang
  Områdeleder
  Tlf. +45 30 67 47 00
  Email: HKL@energinet.dk

  IT Udvikling

  Stefan Lissau Erichsen
  Områdeleder
  Tlf. +45 30 46 21 35
  Email: sei@energinet.dk

 • Teknik og Anlæg

   

  Organisationsdiagram Teknik og Anlæg

  Teknik og Anlæg

  Teknik og Anlæg arbejder med drift, vedligehold og anlægsarbejder i det overordnede gastransmissionssystem.

  Peter Hodal
  Administrerende direktør for Teknik og Anlæg
  Tlf: +45 23 33 87 00
  Email: pah@energinet.dk

   

  KontrolCenter Gas

  KontrolCenter Gas arbejder med overvågning af det danske gastransmissionssystem, systembalancering samt udvikling og administration af nødforsyning.

  Henrik Bay
  Afdelingsleder for KontrolCenter Gas
  Tlf: +45 30 92 30 62
  Email: hby@energinet.dk

  Drift og Vedligehold Transmission

  Per Stangholm Jakobsen
  Afdelingsleder for D&V
  Tlf: +45 23 33 89 50
  Email: psj@energinet.dk

  Drift og Vedligehold Distribution

  Lars Emmich
  Afdelingsleder for Net og Anlæg
  Mail: lae@energinet.dk 

  Anlæg og Support

  Per Lyngbo Sørensen
  Afdelingsleder for Anlæg og Support
  Tlf: +4540273763
  Email: pse@energinet.dk

  Måling og Kalibrering

  N.N.

  Lager og Logistik

  Susanne Bernbom
  Afdelingsleder for Lager og Logistik
  Tlf: +45 40 35 03 37
  Mail: sbe@energinet.dk

 • Eltransmission

  Orgdiagram eltransmission

  Eltransmission

  Eltransmission arbejder med drift og udvikling af det danske eltransmissionsnet. 

  Henrik Riis
  Administrerende direktør for Eltransmission
  Tlf: +45 23 33 86 00
  Email: hri@energinet.dk

   

  Anlægsoptimering

  Anlægsoptinmering arbejder med undersøgelser og planlægning af eltransmissionsanlæg for at sikre, at Energinet bygger og reinvesterer de rigtige anlæg på de rigtige tidspunkter.
   
  Martin Høegh Jensen
  Områdeleder for Planlægning
  Tlf: +45 76 22 48 39
  Email: mhj@energinet.dk

   

   

  Projekter

   

  Projekter arbejder med projektering og udførelse af de anlægsprojekter, som det er besluttet at gennemføre.

  Marian Petrea Kaagh
  Områdeleder for Projekter
  Tlf: +45 23 33 86 88
  Email: mpk@energinet.dk

  Teknik

  Teknik arbejder med udbygninger og reinvesteringer af de anlæg og net, der tilsammen udgør det danske eltransmissionsnet.

  Bjarne Christian Gellert
  Områdeleder for Teknik
  Tlf: +45 23 33 85 72
  Email: bcg@energinet.dk

  Asset

  Asset arbejder med optimering og vedligehold af de anlæg og net, der tilsammen udgør det danske eltransmissionsnet.

  Henrik Brinkman Madsen
  Områdeleder for Asset
  Tlf: +45 23 33 86 86
  Email: hbm@energinet.dk

 • Elsystemansvar

  Elsystemansvar

  Elsystemansvar

  Elsystemansvars kerneopgaver er at indpasse vedvarende energi, sikre lige adgang til nettene, udvikle elmarkedsdesign, overvåge og balancere eltransmissionsnettet og at varetage elforsyningssikkerheden i Danmark.

  Søren Dupont Kristensen
  Administrerende direktør for Elsystemansvar
  Tlf: +45 23 33 86 31
  Mail: sdk@energinet.dk

  Forretning og Elmarked

  Signe Horn Rosted
  Områdeleder for Elmarked
  Tlf: +45 23 33 89 92
  Mail: shr@energinet.dk

   

  Elsystemdrift

  Klaus Winther
  Områdeleder for Elsystemdrift
  Tlf: +45 24 91 98
  Mail: kwi@energinet.dk

  Systemanalyse

  Bjarne Brendstrup
  Områdeleder for Elsystemudvikling
  Tlf: +45 30 67 46 93
  Mail: bjb@energinet.dk

   

  Strategisk Planlægning 

  Hanne Storm Edlefsen
  Områdeleder for Strategisk Planlægning
  Tlf: +45 23 33 85 50
  Mail: hse@energinet.dk

   

 • GAS TSO

  Gas-TSO

  GAS TSO

  Gas TSO arbejder med drift og vedligehold af gastransmissionssystemet samt markedsudvikling inden for gasområdet.

  Torben Brabo
  Administrerende direktør for Gas TSO
  Tlf: +45 44 87 33 60
  Mail: tbr@energinet.dk
   

   

  Gassystemansvar

  Gassystemansvar arbejder med systemdrift og markedsudvikling inden for gasområdet.

  Jeppe Danø
  Områdeleder for Gassystemansvar
  Tlf: +45 23 33 88 05
  Mail: jda@energinet.dk 

  Gastransmission

  Gastransmission arbejder med drift, vedlligehold og udvikling af gastransmissionsnettet.

  Torben Brabo
  Områdeleder for Gastransmission
  Tlf: +45 44 87 33 60
  Mail: tbr@energinet.dk

 • GAS storage denmark

  Orgdiagram gas storage denmark

  Gas Storage Denmark

  Gas Storage Denmark ejer og forvalter de 2 underjordiske gaslagringsanlæg i Danmark:

  • akviferlageret i Stenlille i den centrale del af Sjælland
  • kavernelageret i Lille Torup i Nordjylland

  Gas Storage Denmark A/S er et 100% ejet datterselskab af Energinet

  Gå til Gas Storage Denmark's hjemmeside her: www.gasstorage.dk

  Adam Elbæk
  Administrerende direktør for Gas Storage Denmark
  Tlf: +45 30 67 47 34
  Mail:ael@gasstorage.dk

  Drift og Vedligehold Lille Torup

  Drift og Vedligehold Lille Torup arbejder med drift og vedligehold af anlægget i Lille Torup, der består af syv salthorstkaverner, der anvendes til lagring og udtrækning af naturgas.

  Jørgen Lund
   Afdelingsleder for Drift og Vedligehold Lille Torup
  Tlf:  +45 61 16 61 80
  Mail: jdu@gasstorage.dk

  Drift og Vedligehold Stenlille

  Drift og Vedligehold Stenlille arbejder med drift og vedligehold af anlægget i Stenlille, der er et kunstigt skabt naturgaslager i vandfyldt sandsten, ca. 1,5 km. under jordens overflade. Lageret anvendes til lagring og udtrækning af naturgas.

  Kristian Asmussen
  Afdelingsleder for Drift og Vedligehold Stenlille
  Tlf: +45 61 24 43 71
  Mail: kau@gasstorage.dk

  Salg og Driftsplanlægning

  Salg og Driftsplanlægning varetager det daglige forretningsansvar for Energinets gaslagerforretning, og de forestår alle aktiviteter inden for salg, produktudvikling, risikostyring, strategi og forretningsudvikling i gaslagerforretningen.

  Rune H. Gjermundbo
  Afdelingsleder for Salg og Driftsplanlægning
  Tlf: +45 61 24 02 14
  Mail: rhg@gasstorage.dk 

 • Evida

  Evida

  - det tidligere HMN GasNet og Dansk Gas Distribution

  Evida ejer og vedligeholder det nationale gasnet. Evida transporterer gassen frem til slutbrugerne og tilslutter nye kunder - private og erhverv - til gasnettet. 

  Evida tager del i Danmarks grønne omstilling ved at sikre tilslutning af biogasanlæg, så vi kan erstatte naturgas med grøn biogas og fremtidens gasser.

  Evida er et landsdækkende gasdistributionsselskab, der ejes af Energinet. Gå til Evidas hjemmeside her www.evida.dk

  Ole Kalør
  Adm. direktør CEO
  Email: olk@evida.dk
  Tlf. 62 25 90 00 

  Se organisationsdiagram for Evida (pdf)

   

 • DataHub

  Datahub

  Datahub

  DataHub arbejder med at sikre en velfungerende drift af  DataHub og yder support til DataHub-aktørerne. 

  Martin Lervad Lundø
  Administrerende direktør for DataHub
  Tlf: +45 23 33 88 99
  Mail: mln@energinet.dk

   

  Forretningsudvikling og Support

  Bodil Skov Jørgensen
  Afdelingsleder for Forretningsudvikling og Support
  Tlf: +45 61 24 43 64
  Mail: bsj@energinet.dk

   

  Processer og Design

  Per Bergstedt
  Afdelingsleder for Processer og Design
  Tlf: +45 22 12 07 72
  Mail: pbr@energinet.dk

   

  IT- og Porteføljestyring

  Søren Vesterager
  Afdelingsleder for IT- og Porteføljestyring
  Tlf: +4561699913
  Mail: sve@energinet.dk

   

 • Associated Activities

  Associated Activities arbejder blandt andet med konsulentopgaver rundt omkring i verden, blandt andet i Kina, Afrika, Mellemøsten og Sydamerika. Igennem projekter, undervisning og træning deler vi den viden og erfaring, som vi har fra vores egen hverdag, hvor vi integrerer stadig større andele af vindkraft i det danske elsystem.

  Læs mere på den engelske del af hjemmesiden.

  Vi udlejer desuden overskydende kapacitet på selskabets etablerede fiberoptiske forbindelser kaldet ”dark fibres”, og plads på vore master til montering af antenner og tilhørende udstyr.

  Læs mere om udlejning af overskydende kapacitet og plads på vore master

   

  Peter Jørgensen
  direktør for Associated Activities
  Tlf: +45 23 33 85 38
  Mail: pej@energinet.dk