Energinets Organisationsdiagram - Se afdelingerne og datterselskaberne | Energinet
Energinet er en koncern, der består af en koncerndirektion- og stabe, samt 8 datterselskaber. Datterselskaberne har hver sin direktion, ledergruppe og bestyrelse.
 • Koncerndirektion

  Koncerndirektion

  Direktionen varetager virksomhedens daglige ledelse i overensstemmelse med de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastlægger.

   

  Thomas Egebo

  Adm. direktør, CEO
  Tlf. +45 22 40 11 20
  Email: teg@energinet.dk

   

  Torben Thyregod

  Finansdirektør, CFO
  Tlf. +45 76 22 43 01
  Email: tth@energinet.dk

   

  Torben Glar Nielsen

  Teknisk direktør, CTO
  Tlf. +45 76 22 44 00
  Email: tgn@energinet.dk

 • Koncernstab

  Koncernstabe

  Strategi og Kommunikation  

  Strategi og Kommunikation arbejder med understøttelse af ledelsen, strategiudvikling, interessentsamarbejde og kommunikation.

  Stina Willumsen
  Direktør for Strategi og Kommunikation
  Tlf: +45 23 33 85 00
  Email: swi@energinet.dk

   

  Digitalisering

  Nicolaj Nørgaard Peulicke
  Direktør for Digitalisering
  Tlf: +45 23 33 87 05
  Email: nnp@energinet.dk

   

  Koncernjura

  Koncernjura arbejder med understøttelse af koncernen vedrørende jura, risikostyring, beredskab og kvalitetssikring.

  Myndighedsenhedens opgave er at forestå regeludstedelse og administration af Energinets myndighedsopgaver. Energinet agerer som myndighed, når vi for eksempel udsteder regler/forskrifter eller når vores afgørelser har virkning overfor tredjepart. Myndighedsenheden vil være kontaktpunkt for myndigheder i forbindelse hermed. Myndighedsenhedens mission er, at Energinet udsteder regler og træffer afgørelser af høj faglig kvalitet efter en transparent proces i forbindelse med Energinets virke.

  Annette Ikast
  Juridisk direktør
  Tlf: +45 76 22 43 02
  Email: aik@energinet.dk

   

  Koncernøkonomi

  Koncernøkonomi arbejder med økonomirapportering til koncernledelsen i form af blandt andet årsrapporter og halvårsrapporter. Koncernøkonomi har ansvar for kontakten med Rigsrevisionen og intern revision.

  Thomas Berg Jakobsen
  Koncernøkonomidirektør
  Tlf: +45 51 38 07 29
  Email: tbj@energinet.dk

 • Forretningsservice

  Forretningsservice

  I Forretningsservice understøtter vi koncernen og koncernens forretningsenheder med ydelser inden for IT, indkøb samt økonomi og Facility Service.

  Marianne Hansen
  Administrerende direktør for Forretningsservice
  Tlf: +45 29 49 42 70
  Email: mhs@energinet.dk

   

  IT

  IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med IT-udvikling og drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi.

  Henrik Lang Petersen
  IT-direktør
  Tlf: +45 +45 60 66 60 93
  Email: hlg@energinet.dk

   

  Indkøb

  Indkøb understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med drift og udvikling inden for indkøbsområdet, herunder EU-udbud og kontrakter.

  Kasper Vestergaard Larsen
  Områdeleder for Indkøb
  Tlf: +45 76 22 43 28
  kvl@energinet.dk

   

  Økonomi og Facility Service

  Søren Iversen Hjørlund
  Områdeleder for Økonomi og Facility Service
  Tlf: +45 76 22 41 00
  sih@energinet.dk

   

  HR 

  HR arbejder vi med tiltrækning, fastholdelse og udvikling af ledere og medarbejdere. Dermed skaber vi forudsætninger for et godt arbejdsmiljø og for, at vi som virksomhed kan realisere vores mål.

  Christian Flø
  HR-direktør
  Tlf: +45 21 28 84 12
  cof@energinet.dk

   

 • Teknik og Anlæg

  Teknik og anlæg

  Teknik og Anlæg

  Teknik og Anlæg arbejder med drift, vedligehold og anlægsarbejder i det overordnede gastransmissionssystem.

  Peter Hodal
  Administrerende direktør for Teknik og Anlæg
  Tlf: +45 23 33 87 00
  Email: pah@energinet.dk

   

  KontrolCenter Gas

  KontrolCenter Gas arbejder med overvågning af det danske gastransmissionssystem, systembalancering samt udvikling og administration af nødforsyning.

  Henrik Bay
  Afdelingsleder for KontrolCenter Gas
  Tlf: +45 30 92 30 62
  Email: hby@energinet.dk

   

  Drift og Vedligehold

  Drift og Vedligehold arbejder med drift og vedligehold af gastransmissionsnettet.

  Per Stangholm Jakobsen
  Afdelingsleder for D&V
  Tlf: +45 23 33 89 50
  Email: psj@energinet.dk

   

  Net og Anlæg

  Lars Emmich
  Afdelingsleder for Net og Anlæg
  Mail: lae@energinet.dk 

  Anlæg og Support

  Per Lyngbo Sørensen
  Afdelingsleder for Anlæg og Support
  Tlf: +4540273763
  Email: pse@energinet.dk

   

  Biogasanlæg og Måling

  Biogasanlæg og Måling arbejder med tilslutning og drift af modtagestationer og kompressoranlæg ved tilslutning af biogasanlæg samt med måling af gas og gaskvalitet til afregning.

  Max Hansen
  Afdelingsleder for Biogasanlæg og Måling
  Tlf: +45 25 19 46 01
  Mail: maxha@danskgasdistribution.dk

   

  Lager og Logistik

  Lager og Logistik arbejder med at sikre, at Energinet i en beredskabssituation kan supportere med de rette komponenter og maskiner.

  Susanne Bernbom
  Afdelingsleder for Lager og Logistik
  Tlf: +45 40 35 03 37
  Mail: sbe@energinet.dk

 • Eltransmission

  Orgdiagram eltransmission

  Eltransmission

  Eltransmission arbejder med drift og udvikling af det danske eltransmissionsnet. 

  Henrik Riis
  Administrerende direktør for Eltransmission
  Tlf: +45 23 33 86 00
  Email: hri@energinet.dk

   

  Anlægsoptimering

  Anlægsoptinmering arbejder med undersøgelser og planlægning af eltransmissionsanlæg for at sikre, at Energinet bygger og reinvesterer de rigtige anlæg på de rigtige tidspunkter.
   
  Martin Høegh Jensen
  Områdeleder for Planlægning
  Tlf: +45 76 22 48 39
  Email: mhj@energinet.dk

   

   

  Projekter

   

  Projekter arbejder med projektering og udførelse af de anlægsprojekter, som det er besluttet at gennemføre.

  Marian Petrea Kaagh
  Områdeleder for Projekter
  Tlf: +45 23 33 86 88
  Email: mpk@energinet.dk

  Teknik

  Teknik arbejder med udbygninger og reinvesteringer af de anlæg og net, der tilsammen udgør det danske eltransmissionsnet.

  Bjarne Christian Gellert
  Områdeleder for Teknik
  Tlf: +45 23 33 85 72
  Email: bcg@energinet.dk

  Asset

  Asset arbejder med optimering og vedligehold af de anlæg og net, der tilsammen udgør det danske eltransmissionsnet.

  Henrik Brinkman Madsen
  Områdeleder for Asset
  Tlf: +45 23 33 86 86
  Email: hbm@energinet.dk

 • Elsystemansvar

  Elsystemansvar

  Elsystemansvar

  Elsystemansvars kerneopgaver er at indpasse vedvarende energi, sikre lige adgang til nettene, udvikle elmarkedsdesign, overvåge og balancere eltransmissionsnettet og at varetage elforsyningssikkerheden i Danmark.

  Søren Dupont Kristensen
  Administrerende direktør for Elsystemansvar
  Tlf: +45 23 33 86 31
  Mail: sdk@energinet.dk

  Forretning og Elmarked

  Signe Horn Rosted
  Områdeleder for Elmarked
  Tlf: +45 23 33 89 92
  Mail: shr@energinet.dk

   

  Elsystemdrift

  Klaus Winther
  Områdeleder for Elsystemdrift
  Tlf: +45 24 91 98
  Mail: kwi@energinet.dk

  Systemanalyse

  Bjarne Brendstrup
  Områdeleder for Elsystemudvikling
  Tlf: +45 30 67 46 93
  Mail: bjb@energinet.dk

   

  Strategisk Planlægning 

  Hanne Storm Edlefsen
  Områdeleder for Strategisk Planlægning
  Tlf: +45 23 33 85 50
  Mail: hse@energinet.dk

   

 • GAS TSO

  Gas-TSO

  GAS TSO

  Gas TSO arbejder med drift og vedligehold af gastransmissionssystemet samt markedsudvikling inden for gasområdet.

  Torben Brabo
  Administrerende direktør for Gas TSO
  Tlf: +45 44 87 33 60
  Mail: tbr@energinet.dk
   

   

  Gassystemansvar

  Gassystemansvar arbejder med systemdrift og markedsudvikling inden for gasområdet.

  Jeppe Danø
  Områdeleder for Gassystemansvar
  Tlf: +45 23 33 88 05
  Mail: jda@energinet.dk 

  Gastransmission

  Gastransmission arbejder med drift, vedlligehold og udvikling af gastransmissionsnettet.

  Torben Brabo
  Områdeleder for Gastransmission
  Tlf: +45 44 87 33 60
  Mail: tbr@energinet.dk

 • GAS storage denmark

  Orgdiagram gas storage denmark

  Gas Storage Denmark

  Gas Storage Denmark driver de to gaslagre ved Lille Torup og Stenlille, som er ejet af Energinet. Gas Storage Denmark driver de to lagre som én samlet virksomhed, der drives på kommercielle vilkår. Gas Storage Denmark yder fleksibilitet i form af gaslagring til kommercielle aktører på markedet og bidrager til forsyningssikkerheden i det kollektive gastransmissionsnet. Gå til GSD´s hjemmeside her: www.gasstorage.dk

  Adam Elbæk
  Administrerende direktør for Gas Storage Denmark
  Tlf: +45 30 67 47 34
  Mail: ael@energinet.dk

   

  Drift og Vedligehold Lille Torup

  Drift og Vedligehold Lille Torup arbejder med drift og vedligehold af anlægget i Lille Torup, der består af syv salthorstkaverner, der anvendes til lagring og udtrækning af naturgas.

  Jørgen Lund
   Afdelingsleder for Drift og Vedligehold Lille Torup
  Tlf:  +45 61 16 61 80
  Mail: jdu@gasstorage.dk

   

  Drift og Vedligehold Stenlille

  Drift og Vedligehold Stenlille arbejder med drift og vedligehold af anlægget i Stenlille, der er et kunstigt skabt naturgaslager i vandfyldt sandsten, ca. 1,5 km. under jordens overflade. Lageret anvendes til lagring og udtrækning af naturgas.

  Kristian Asmussen
  Afdelingsleder for Drift og Vedligehold Stenlille
  Tlf: +45 61 24 43 71
  Mail: kau@energinet.dk 

   

  Salg og Driftsplanlægning

  Salg og Driftsplanlægning varetager det daglige forretningsansvar for Energinets gaslagerforretning, og de forestår alle aktiviteter inden for salg, produktudvikling, risikostyring, strategi og forretningsudvikling i gaslagerforretningen.

  Hans-Åge Nielsen
  Afdelingsleder for Salg og Driftsplanlægning
  Tlf: +45 44 87 35 16
  Mail: hni@energinet.dk

 • DGD - Dansk Gas Distribution

  Dansk gas distribution

  DGD - Dansk Gas Distribution

  DGD - Dansk Gas Distribution distribuerer gas til flere end 120.000 danske hjem og virksomheder. DGD er et netselskab, som ejes af Energinet. Gå til DGD's hjemmeside her: www.danskgasdistribution.dk

  Ole Kalør
  Administrerende direktør for DGD
  Tlf: +45 51 59 14 10
  Email: olk@gasnet.dk

   

  Anlæg og Kundesupport

  Anlæg og kundesupport arbejder anlægsprojekter, netplanlægning, kundebetjening i forhold til anlægsaftaler, tilslutninger af biogasanlæg til gasnettet mv.

  Pernille Høgstrøm Resen
  Senior Manager i Anlæg og Kundesupport
  Tlf: +45 25 19 46 58
  Mail: peres@danskgasdistribution.dk

   

  Regulering og Kundeprocesser

  Regulering og Kundeprocesser arbejder med økonomisk regulering, budgetter, opkrævning af kundeaftaler mv.

  Lotte Burchard
  Senior Manager i Regulering og Kundeprocesser
  Tlf: +45 25 19 45 09
  Mail: lotbu@danskgasdistribution.dk  

   

  Marked og Forretningsudvikling

  Marked og Fooretningsudvikling arbejder med nye erhvervskunde- og privatkundeaftaler, strategi, markedsudvikling, interessentdialog mv.

  Lena Løwe Sørensen
  Senior Manager i Marked og Forretningsudvikling
  Tlf: +45 25 19 45 12
  Mail: lens@danskgasdistribution.dk

 • DataHub

  Datahub

  Datahub

  DataHub arbejder med at sikre en velfungerende drift af  DataHub og yder support til DataHub-aktørerne. 

  Martin Lervad Lundø
  Administrerende direktør for DataHub
  Tlf: +45 23 33 88 99
  Mail: mln@energinet.dk

   

  DataHub - Aktører og Kunder

  Mia Jappe
  Afdelingsleder for Aktører og Kunder
  Tlf: +45 30 17 19 19
  Mail: mja@energinet.dk

   

  DataHub - Data og Processer

  Per Bergstedt
  Afdelingsleder for Data og Processer
  Tlf: +45 22 12 07 72
  Mail: pbr@energinet.dk

   

  DataHub - IT

  Søren Vesterager
  Afdelingsleder for DataHub - IT
  Tlf: +4561699913
  Mail: sve@energinet.dk

   

 • Associated Activities

  Associated Activities arbejder blandt andet med konsulentopgaver rundt omkring i verden, blandt andet i Kina, Afrika, Mellemøsten og Sydamerika. Igennem projekter, undervisning og træning deler vi den viden og erfaring, som vi har fra vores egen hverdag, hvor vi integrerer stadig større andele af vindkraft i det danske elsystem.

  Læs mere på den engelske del af hjemmesiden.

  Vi udlejer desuden overskydende kapacitet på selskabets etablerede fiberoptiske forbindelser kaldet ”dark fibres”, og plads på vore master til montering af antenner og tilhørende udstyr.

  Læs mere om udlejning af overskydende kapacitet og plads på vore master

   

  Peter Jørgensen
  direktør for Associated Activities
  Tlf: +45 23 33 85 38
  Mail: pej@energinet.dk