Gå til hovedindhold
Energinets whistleblower-ordning giver medarbejdere og eksterne parter med relation til Energinet mulighed for frit at ytre sig om uregelmæssigheder eller overtrædelser af regler begået af Energinets medarbejdere, ledelse, bestyrelse eller leverandører. Ordningen kan sikre dig fuld anonymitet, hvis du ønsker at indberette en eventuel mistanke udenom de gængse kommunikationskanaler. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du i selve indberetningen angiver dit navn eller kontaktoplysninger, kan vi være forpligtet til at videregive oplysningerne, da vi er underlagt reglerne om aktindsigt. Du kan læse mere om hvordan du kan beskytte din identitet under afsnittet om ”Hvordan kan vi beskytte whistleblowers anonymitet”.
Indberetninger foretages på vores whistleblower-portal, hvor du kan indtaste din indberetning på en formular.
Gå til whistleblower-portal