Gå til hovedindhold

Energiværker kan styrke danmark som grøn energihub

Udbygningen af den vedvarende energi i Europa skaber behov for nye metoder til at konvertere og lagre den grønne energi, når der er meget af den. Danmark har en konkurrencemæssig styrkeposition i forhold til at konvertere energi, vurderer Energinets analyse Systemperspektiv 2035.

Energihub
Energihub er overskriften for en af de 4 hovedmålsætninger i Energinets strategi ”Energi over grænser”. 
I 2020 er Danmarks geografiske position som energihub mellem Norden og Europa styrket. Vi har udnyttet positionen til at skabe bedre investeringsvilkår og stordriftsfordele i driften af de danske el- og gasnet.
Energinets analyser
Energinet analyserer energisystemet for at sikre fundamentet for en effektiv omstilling til vedvarende energi. Energinet har ansvaret for forsyningssikkerheden for el og gas, både i nuet og i fremtiden, hvor meget mere vedvarende energi skal ind i ikke bare el- og gassektoren, men i hele energisystemet.
Energisystemet står derfor overfor store forandringer, hvor der er behov for meget mere sammentænkning og innovation i energisektoren. For at styrke fundamentet for en effektiv omstilling, belyse udfaldsrum og sikre samfundsøkonomisk værdi af Energinets investeringer, analyserer Energinet løbende udviklingen af både energisektoren som helhed og enkelte dele af energisystemet. 
 
Elektrolyse
Elektrolyse er en proces, hvor man via el spalter vand H2O til brint H2 og ilt O2. 
Brinten kan herefter udnyttes, som den er, eller konverteres til andre stoffer som biometan eller biometanol.