Årsrapport 2017: Nye veje til fremtidens energi | Energinet

Årsrapport 2017: Nye veje til fremtidens energi

Samarbejde på tværs af landegrænser, klargøring af den fysiske infrastruktur og inddragelse af nye teknologiske virkemidler har fyldt meget for Energinet i 2017 og vil fortsætte med at gøre det, når omstillingens trilemma skal løses: tilvejebringelse af energi, som er både grøn, sikker og betalbar for samfundet.

Hent rapport