Årsrapport 2018: Sikker forsyning bliver delt forsyning | Energinet

Årsrapport 2018: Sikker forsyning bliver delt forsyning

I årsrapporten gør Energinet status og kigger fremad – ind i den grønne omstillings næste fase. En fase, hvor nye anvendelser af vedvarende energi nødvendigvis må få langt større fokus, samtidig med, at udbygningen af den vedvarende energiproduktion (særligt havvind og sol) fortsætter.

Hent rapport
Regnskabet

Energinets omsætning var i 2018 DKK 4.9 mia., og årets resultat var DKK 54 mio. Resultat er tilfredsstillende. Energinet skal ikke optjene overskud. Overdækning af omkostninger er gæld til energiforbrugerne, mens underdækning er tilgodehavende hos dem.

2018 på 20 sekunder

I 2018 har Energinets arbejde med at etablere energiforbindelser over landegrænser til England, Holland, Tyskland og Polen bidraget til, at energi kan deles over store geografiske områder. Deling af energi på tværs af grænser er afgørende for udbredelsen og nyttiggørelse af vedvarende energi, der er afhængig af vejrforhold. Også på markedsområdet har Energinet og de øvrige nordiske TSO’er opnået væsentlige resultater, herunder særligt indgåelsen af en vigtig aftale om udveksling af balanceringsydelser på tværs af de nordiske lande.