F&I ÅRSRAPPORT 2017: VIDEN TIL MERE VEDVARENDE ENERGI | Energinet

F&I ÅRSRAPPORT 2017: VIDEN TIL MERE VEDVARENDE ENERGI

Rapporten beskriver, hvordan Energinets indsats i 2017 indenfor forskning, udvikling, demonstration og innovation bidrager til udviklingen af energisystemet frem mod et energisystem uafhængigt af fossile brændsler inden 2050.

Hent rapport