Redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2021

Redegørelse for gasforsyningssikkerhed indeholder en oversigt over de væsentligste aktiviteter, udfordringer og udviklinger for gasforsyningssikkerhed i Danmark – og er en afrapportering til Energistyrelsen, som udkommer hvert år.

Hent rapport

Konklusioner i redegørelsen
Forsyningssikkerheden i Danmark har været god det forgangne år. Vi er kommet igennem anden vinter uden Tyra-komplekset i drift og uden hændelser, der har truet forsyningssikkerheden. Dette på trods af lave temperaturer frem til maj 2021 og den høje efterspørgsel på gas i store dele af Europa. Biogassen bidrager fortsat i stigende grad til forsyningssikkerheden. Antallet af biogasanlæg vokser fortsat og biogassens andel udgør nu gennemsnitligt 21 % over året. 

Overordnede budskaber

  • Forsyningssikkerheden har været god det forgange år.
  • Gassystemet er robust med tilstrækkelig entry-kapacitet kombineret med lagervolumen til at bringe systemet igennem en ekstrem kold vinter.
  • Danmark er dog stadig sårbar, så længe Tyra-komplekset er ude og under genopbygning.
  • Den usædvanlig europæiske og globale situation på energimarkederne skaber et ændret billede ift. bookning af lagerkapacitet, som er helt afgørende for forsyningssikkerheden i disse år.
  • Aktørerne i gasmarkedet har selv et stort ansvar for, at forsyningen forbliver stabil og robust, og at der ikke opstår situationer med gasmangel, i takt med at vejret bliver koldere og gasforbruget højere.

Høje og fluktuerende gaspriser
Lige nu ser vi et gasmarked, der også i Danmark er præget af høje og fluktuerende gaspriser. Det skyldes bl.a. at gasprisen i Danmark har en tæt sammenhæng med gaspriserne i Tyskland, som leverer hovedparten af gassen til Danmark. I det hele taget er gaspriserne også i Danmark styret af globalt udbud og efterspørgsel, der i høj grad afhænger af, hvordan markedsaktørerne vælger at varetage tilgængeligheden af gas til forsyning af deres gaskunder.

Økonomierne er åbnet op igen på verdensplan efter Corona-nedlukninger, og i sommeren 2021 var elproduktionen i højere grad end sidste år baseret på gas, hvilket blandt andet skyldes, at både elproduktionen fra vind og fra vandkraft har været lavere end normalt. Disse og andre faktorer har drevet gaspriserne i vejret. De høje gaspriser har gjort det mindre attraktivt for markedsaktørerne at lægge gas på lager, som de ellers plejer om sommeren.

Der har dog ikke været mangel på lagerkapacitet, og i samspil med tilstødende gassystemer har Energinet sikret den nødvendige entry-kapacitet til gassystemet i Danmark.

Energinet skal redegøre for gasforsyningssikkerheden i Danmark, jf. bekendtgørelse om varetagelse af naturgas-forsyningssikkerheden.

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.