SYSTEMPERSPEKTIVANALYSE 2022: UDVIKLINGSVEJE MOD FREMTIDENS ROBUSTE ENERGISYSTEM

Energinets nye systemperspektivanalyse 'Udviklingsveje mod et robust energisystem' giver et bud på mulige langsigtede udviklingsforløb for fremtidens danske energisystem frem mod klimaneutralitet.

Hent rapport

Omstilling af det danske energisystem kræver et omfattende samspil på tværs af sektorer, og vi håber, at analysen vil bidrage til at sætte udviklingen i perspektiv og inspirere til bred dialog om udviklingsvejene frem til et klimaneutralt energisystem.

Læs blandt andet om hvorfor og hvordan;

1. Sammentænkning af el-, gas- og brintinfrastruktur er afgørende for et robust dansk energisystem

2. Offshore-produktion af brint kan blive relevant

3. Fleksibilitet giver nye muligheder for udnyttelsen af elnettet – men kræver udvikling

4. Det integrerede energisystem kræver gradvis tilpasning af markedsløsninger

5. Store mængder vind og sol vil ændre systemets dynamik

6. Nye teknologier til konvertering af metangas kan være et vigtig bindeled mellem metan, brint og CO2

Læs Systemperspektivanalyse 2022.

Læs Systemperspektivanalyse 2022

Read the English System Perspective Analysis 2022

Kontakt

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.