Sikkerhed

Beredskabet i Energinet

Udover ansvaret for den overordnede forsyningssikkerhed på el- og naturgasområdet i Danmark har Energinet det overordnede ansvar for beredskabet i el- og gassektoren

Beredskabet i Energinet

Energinet koordinerer el- og gassektorens beredskab både før, under og efter en krisesituation.

Beredskabet betyder, at energisystemerne hele tiden overvåges, og at der er lagt planer for, hvordan forsyningen kan genetableres, hvis der kommer forstyrrelser.

Et velfungerende beredskab handler om forebyggelse. Forebyggelsen gør det muligt at minimere eller helt undgå hændelser, som kan true forsyningssikkerheden. Det solide beredskab betyder, at vi kan begrænse skaderne og omfanget af en hændelse. Samtidig sikrer vi, at sektoren får ro og overskud til at reetablere til normal tilstand så hurtigt som muligt.