Gå til hovedindhold

Sådan kontakter du beredskabet

Ved uheld og i nødstilfælde skal du straks ringe til et af vores kontrolcentre.

 • Uheld og nødsituation med EL

  Ved uheld og i nødstilfælde skal du straks ringe til et af vores kontrolcentre.

  De svarer hele døgnet rundt på:

  TLF. 76 22 40 01

   

  Her kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig:

  • Stop arbejdet
  • Underret Energinet eller det lokale elselskab om ulykken
  • Hold afstand på:
   10 m fra nedrevne højspændingsledninger
   2 m fra nedrevne lavspændingsledninger
   5 m fra overgravede kabler

  Uheld og nødstilfælde kan være:

  • Luftledninger rives ned
  • Kabler rammes under arbejde
  • Kontakt Ledningsregistret, før du skal arbejde i nærheden af vores elkabler eller luftledninger!

   

  Læs flere gode råd i folderen "Pas på ledningerne og livet"

   

 • Uheld og nødsituation med gas

  Ved uheld og i nødstilfælde skal du straks ringe til et af vores kontrolcentre.

  De svarer hele døgnet rundt på:

  TLF. 80 30 10 45

   

  Her kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig:

  Naturgas er ufarlig at indånde, men er meget brandfarlig.

  Naturgas er i sig selv næsten lugtfri, men Energinet tilsætter lugtstof til gassen, så det er lettere at registrere et udslip.

  Forsøg aldrig selv at reparere en ledning eller at standse udstrømmende gas.

  • Stop arbejdet, og stands alle maskiner
  • Underret Energinet om alle former for uheld - selv de mindste ridser kan forårsage skade
  • Forlad stedet, og afspær området
  • Undgå brug af ild, køretøjer og elektriske apparater
  • Ved gasbrand eller eksplosion: Søg læ mindst 300 meter væk fra uheldsstedet. Her skal du ringe 112

  Uheld og nødstilfælde kan være:

  • Udslip af gas fra ledninger
  • Gasledninger rammes under arbejde
  • "Noget unormalt" ved eller omkring gasledningen

   

  Læs flere gode råd i folderen "Pas på Gasledningerne"