Energinets rolle i beredskabet i el- og gassektoren | Energinet
Alle virksomheder med bevilling efter Elforsyningsloven og Naturgasforsyningsloven skal have et beredskab, der imødegår større hændelser og trusler mod forsyningen