Sikkerhed og beredskab | Energinet

Sikkerhed og beredskab

Energinet har det overordnede ansvar for forsyningssikkerheden og beredskabet på el- og gasområdet i Danmark

Ud over ansvaret for den overordnede forsyningssikkerhed på el- og naturgasområdet i Danmark har Energinet det overordnede ansvar for beredskabet i el- og gassektoren
Alle virksomheder med bevilling efter Elforsyningsloven og Naturgasforsyningsloven skal have et beredskab, der imødegår større hændelser og trusler mod forsyningen
Hvis Energinet er elleverandør på dit produktionsmålepunkte og du oplever problemer med at få din elproduktion leveret til elnettet, kan du 24 timer i døgnet kontakte Energinet
Grav ikke uden en tegning, og kend sikkerhedsreglerne under arbejdet

Uheld og nødsituationer med el og gas

Ved uheld og i nødstilfælde skal du straks ringe til et af vores kontrolcentre.

De svarer hele døgnet rundt på:

Gas tlf. 80 30 10 45

El tlf. 76 22 40 01

Her kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig:

Arbejdsmiljø i Energinet

Energinet fokuserer på et godt arbejdsmiljø, og vi tager ansvar for at minimere den negative effekt af vores aktiviteters påvirkning på mennesker og miljø.

Her kan du læse mere om, hvad vi konkret gør på området for arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø (HSE), ligesom du kan finde vores strategi på området.

Arbejdsmiljø i Energinet