Information ved svigt i el- eller gasforsyningen får du her på hjemmesiden, i medierne eller hos dit lokale gasdistributions- og elnetselskab