Strømafbrydelse på grund af mangel på strøm

Under meget uheldige omstændigheder kan Energinet have behov for at beordre et eller flere lokale elnetselskaber til at afbryde strømmen til en del af deres kunder i en periode.

Afbrydelserne vil ske for at stabilisere elsystemet og undgå en ukontrolleret og mere udbredt og langvarig strømafbrydelse.

Årsagen til afbrydelsen vil være, at Energinet kan forudse, at der ikke vil være tilstrækkelig strøm til at dække det aktuelle elforbrug i et område af landet, fordi der er opstået flere fejl i det danske eltransmissionsnet, på en elforbindelse til udlandet og/eller på kraftværker.

Nedenfor har vi samlet en række spørgsmål og svar, der uddyber emnet.

Hvor lang tid i forvejen ved Energinet, at der vil blive problemer?

Det afhænger helt af den konkrete situation. Hvis fx en stor og vigtig elledning pludselig rammes af en fejl, og et kraftværk i samme område er ude af drift, samtidig med at elforbruget er højt, kan der være behov for med det samme at få elnetselskabet til at afbryde en del af kunderne.

Der kan også være tilfælde, hvor Energinet fx om morgenen kan forudse, at der vil blive problemer med at skaffe strøm nok, når elforbruget topper ved 18-tiden. Også her vil årsagen være flere samtidige fejl på kraftværker eller elledninger. I sådanne tilfælde vil Energinet via medierne opfordre borgere og virksomheder til at spare på strømmen og starte eventuelle nødstrømsanlæg i de kritiske timer.

Hvor lang tid varer afbrydelserne?

Den enkelte kunde vil altid højst være uden strøm i to timer ad gangen. Er der problemer med elkapaciteten i mere end to timer, vil de lokale elselskaber efter to timer give kunderne strømmen tilbage og slukke strømmen hos andre kunder. Det kaldes ”rolling blackout”.

Hvor lang tid Energinet vil have behov for at få begrænset elforbruget, afhænger af den konkrete situation. 

Slipper særligt sårbare kunder for at få afbrudt strømmen?

Det er ikke teknisk muligt for de lokale elselskaber at friholde enkelte forbrugere. Det vil være fx et helt villakvarter, flere boligblokke, en landsby el.lign., der bliver afbrudt, fordi de får el fra den samme transformer. De borgere, virksomheder og institutioner, der er kritisk afhængige af strøm, skal selv sørge for at have nødstrøm. 

Bliver de kunder, der afbrydes, advaret på forhånd?

Hvis Energinet ved, at der bliver behov for afbrydelser om fx to timer, vil vi informere offentligheden om det gennem medierne, men det er de lokale elselskaber, der beslutter, hvilke konkrete områder, der vil blive afbrudt. 

Hvorfor bruger Energinet ikke af nødserverne i kritiske situationer?

Det er rigtigt, at selv i en situation med behov for at afbryde dele af elforbruget anvender Energinet ikke de reserver, der er i elsystemet fx i form af kraftværker, der kan starte hurtigt. Grunden er, at Energinet er forpligtet til altid at have reserver i baghånden, så eventuelt nye fejl i elsystemet kan håndteres, uden at der fx opstår en total strømafbrydelse, eller der sker alvorlige fejl på elektriske anlæg.

Kan nabolandene ikke hjælpe Danmark?

De lande, som Danmark elektrisk er forbundet med, vil i langt de fleste tilfælde hjælpe Danmark, hvis vi mangler strøm. Der er dog tilfælde, hvor naboerne ikke kan hjælpe. Fx hvis problemet skyldes, at strømmen ikke kan komme frem til et område i Danmark p.g.a. fejl på en stor ledning. Der kan også være tilfælde, hvor nabolandene selv har problemer med at skaffe tilstrækkelig strøm i deres eget elsystem, fx hvis hele Nordeuropa er ramt af ekstrem kulde, og elforbruget derfor er ekstraordinært højt.

Hvor mange gange er det sket før, at elforbrugere er blevet afbrudt p.g.a. mangel på strøm i det overordnede elsystem?

I Danmark er det ikke sket i de seneste mange år.

Hvad kan borgere og virksomheder gøre for at hjælpe?

Her er nogle gode råd til, hvordan du kan spare på strømmen og dermed bidrage til, at samfundets vigtigste funktioner kan køre videre i en situation, hvor et område mangler strøm:

  • Har du eller din virksomhed en nødstrømsgenerator, så brug den i stedet for at trække på det fælles elnet. 1.000 nødstrømsgeneratorer på 100 kW dækker ca. 3-5 pct. af elforbruget på en kold vinteraften i Østdanmark eller Vestdanmark.
  • Vent med at tænde opvaskemaskine og vaskemaskine til situationen igen er normal.
  • Lad så vidt muligt være med at tænde det elektriske komfur – især ovnen - i de kritiske timer.
  • Bruger du el til opvarmning, så skru meget langt ned for temperaturen i de kritiske timer.
  • Sluk for unødvendigt lys og elektriske apparater.

Tænk også over, om du har naboer, familie, venner el.lign., der har brug for din hjælp, hvis strømmen er afbrudt i dit område.

Mangler du strøm i din husholdning?

Kontakt altid din elleverandør, hvis du ikke har strøm i stikkontakten.