Hvor informerer Energinet om strømafbrydelse og gassvigt | Energinet
Information ved svigt i el- eller gasforsyningen får du her på hjemmesiden, i medierne eller hos din gas- eller elleverandør