Pressekontakt | Energinet

Pressekontakt

 

Her kan du downloade Energinets logo i forskellige versioner til tryk og web.
Om Energinet

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Vi ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.

Læs mere om Energinet