Inden du installerer et nyt solcelleanlæg, skal du søge om tilsagn til nettoafregning og evt. pristillæg, når det er muligt.