Her finder du vejledning i ansøgninger om forhøjet pristillæg efter overgangsordningen for solcelleanlæg i henhold til lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) § 47, stk. 4-6 og § 4, stk. 4-10 i L122

Kan du søge?

Solcelleejere, hvis solcelleanlæg allerede er nettilsluttet og er købt i perioden 20. november 2012 til 11. juni 2013, har mulighed for at søge om forhøjet pristillæg efter overgangsordningerne.

Læs mere om hvad det kræver at søge om forhøjet prisitillæg i overgangsordningen

Kan du søge?

Solcelleejere, hvis solcelleanlæg allerede er nettilsluttet og er købt i perioden 20. november 2012 til 11. juni 2013, har mulighed for at søge om forhøjet pristillæg efter overgangsordningerne.

Læs mere om hvad det kræver at søge om forhøjet prisitillæg i overgangsordningen

Søg via portalen

Hvis du lever op til kravene for overgangsordningen kan du søge om forhøjet pristillæg online via vores portal.

Du skal logge på med dit NemID

Link til portal

Sagsbehandlingstider

Læs mere via dette link