Ændring af anlæg

Hvis du laver ændringer på dit solcelleanlæg skal du være opmærksom på reglerne om ændring af anlæg

Læs mere om ejerskifte her

Der skal foretages ejerskifte ved køb og salg af bolig, dødsfald, skillsmisse samt ved til og fraflytning af lejere.

Gruppeskifte

Ønsker du skal skifte nettoafregningsgruppe skal du indsende en blanket til Energinet.

Pristillæg til solcelleanlæg efter overgangsordningen

Har du købt dit solcelleanlæg senest d. 11. juni 2013, har du måske muligheden for at at søge om forhøjet pristillæg

Ønsker du at fravælge pristillæg?

Ønsker du at fravælge pristillægget skal du udfylde blanketten og indsende den til Energinet.

Det kan f.eks. være i forbindelse med at dobbeltstøtte, hvor man skal vælge mellem at modtage støtte i form af pristillæg til sit anlæg eller at modtage fradrag fra boligordningen.

Såfremt man fravælger pristillægget, vil man skulle tilbagebetale evt. udbetalt støtte.

Blanket til fravalg af pristillæg

Ophør af nettoafregning - hvis du ikke ønsker nettoafregning længere

Blanketten bruges, hvis du ønsker at stoppe din nettoafregning.

Du skal udfylde den og indsende den til Energinet.

Blanket til ophør om nettoaafregning

Selvbetjening

Gå til Energinets selvbetjeningsportal

Afregning sol vind

Læs om afregning hos Energinet

Sagsbehandlingstider

Læs om sagsbehandlingstider hos Energinet

Oversigt over blanketter og vejledninger

Overblik over blanketter og vejledninger