Værker

Her kan du finde information om støtteordninger og udbetaling af støtte til værker.

Læs om støtte til decentraleværker her

Decentrale værker på markedsvilkår sælger el til spotprisen og modtager et pristillæg fra Energinet.dk.

Læs om støtte til industrielle kraftvarmeværker her

Støtte til naturgasfyrede industrielle kraft-varme-værker jf. Lov om elforsyning § 58c.

Indberetning af rådighed

For at Energinet kan udbetale det fulde grundbeløb, skal værkerne være driftsklare. Rådighed er et udtryk, der bruges overfor decentrale kraftvarmeværker, der sælger sin strøm på markedsvilkår og modtager pristillæg (grundbeløb) efter § 58 i elloven.

Det er ejeren af det enkelte værk (elproducenten), der er ansvarlig for at indrapportere manglende driftsklarhed (rådighed) til den systemansvarlige virksomhed og den systemansvarlige virksomhed skal påse, at værkerne er driftsklare og til rådighed for driften.
Indberet rådighed på selvbetjening
Du kan træffe os i nedenstående tidsrum