Analyseforudsætninger 2018

Energistyrelsens analyseforudsætninger udgivet i november 2018

Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2018 til brug for Energinets opgave med at udvikle infrastruktur i energisystemet er offentliggjort i november 2018.

Link til Energistyrelsens hjemmeside findes ude til højre. 

Du finder Energinets gennemsnitlige elpriser for Danmark for henholdsvis Øst- og Vestdanmark samt Danmarks nabolande baseret på analyseforudsætninger 2018 fra Energistyrelsen ude til højre. Danske elpriser på timebasis fremsendes ved henvendelse.

Det er altid muligt at finde Energistyrelsens offentliggørelse af tidligere Analyseforudsætninger selvom en ny er offentliggjort. Tidligere års Analyseforudsætninger inkl. dertilhørende sammenfatningsnotat, datasæt m.m. kan tilgås ved at scrolle ned i bunden af den nuværende udgivelse, som tilgås ved linket i højre side. Her ses en udvidelse med tidligere års Analyseforudsætninger der følger kronologisk frem til 2018.